Ανοσοϊστοχημική και μοριακή μελέτη των δεικτών pten, topoisomerase iiα και her3 στο καρκίνωμα του λάρυγγα, με τη μέθοδο των ιστικών μικροσυστοιχιών

Περίληψη

Ο καρκίνος του λάρυγγα (ΚΛ) αποτελεί το συχνότερο νεόπλασμα της κεφαλής και τραχήλου και χαρακτηρίζεται από τοπική επιθετικότητα. Η πλειονότητα των ΚΛ αφορούν καρκινώματα από πλακώδη κύτταρα και είναι ο συχνότερος κακοήθης όγκος του λάρυγγα, του φάρυγγα και της τραχείας. Οι σημαντικότεροι αιτιολογικοί παράγοντες είναι το κάπνισμα και η κατάχρηση αλκοόλης. Σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες του ΚΛ αποτελούν η χαμηλή διαφοροποίηση του όγκου, η λεμφαδενική μετάσταση, τα υγιή χειρουργικά όρια, η ΤΝΜ και AJCC σταδιοποίηση. Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να μελετηθούν τα μόρια HER3, PTEN και TopoIIa σε επίπεδο πρωτεΐνης, με τη μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας και σε επίπεδο DNA με τον φθορίζοντα επιτόπιο (in situ) υβριδισμό (FISH) και να διερευνηθεί η πιθανή προγνωστική σημασία τους. Η μελέτη ανέλυσε όγκους 122 ασθενών με διηθητικό καρκίνωμα λάρυγγα. Δημιουργήθηκαν μικροσυστοιχίες ιστικών κυλίνδρων όπου εφαρμόσθηκαν οι ειδικές μέθοδοι. Η μελέτη συμπεριέλαβε 122 ασθενείς εκ των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cancer of the larynx (CL) is the most common neoplasm of the head and neck and is characterized by local aggressiveness. The majority of CL is squamous cell carcinomas and is the most common malignant tumor of larynx, pharynx and trachea. The majority of CLs is located in the glottic and superglottic region.The major causative factors are smoking and alcohol abuse. Significant predictors of CL are the poor differentiation of the tumor, lymph node metastasis, clear surgical margins, the AJCC and TNM staging. The aim of this thesis was to study the molecules HER3, PTEN and TopoIIa at the protein level by immunohistochemistry (IHC) method and at DNA level with fluorescent in situ hybridization (FISH) and to explore the possible prognostic significance. This study analyzed tumors from 122 patients with invasive CL. TMAs were created, in which were applied the specific methods. The study included 120 men and 2 women, with a mean age of 65.5 years. Active smokers were 81.2% of patients, whil ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29112
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29112
ND
29112
Εναλλακτικός τίτλος
The expression of molecules pten, topoisomerase iiα and her3 in laryngeal carcinoma, with the methods of immunohistochemistry and fluoresence in situ hybridization, in tissue microarrays
Συγγραφέας
Χατζημπούγιας, Δημήτριος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής. Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής
Εξεταστική επιτροπή
Νενοπούλου Ελένη
Κωστόπουλος Ιωάννης
Μάρκου Κωνσταντίνος
Καρκάβελας Γεώργιος
Βρεττού Ελένη
Τσαλιγόπουλος Μιλτιάδης
Θέμελης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Λάρυγγας; PTEN; Ανοσοϊστοχημεία; Καρκίνωμα; Πρόγνωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
137 σ., εικ., πιν., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)