Μελέτη της έκφρασης γονιδίων αγγειογενετικών παραγόντων στον καρκίνο του μαστού

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης ήταν η μέτρηση αγγειογενετικών παραγόντων στο αίμα ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού πριν και μετά τη θεραπεία με δοσιταξέλη και σε μάρτυρες. Σε 157 ασθενείς χορηγήθηκε εβδομαδιαία δοσιταξέλη 35 mg/m². Από τις ασθενείς λήφθησαν δύο δείγματα αίματος, πριν και κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Τα επίπεδα των πρωτεϊνών VEGF, IL-8, TGF-β1, HER2, OPN και του ΝΟ στο πλάσμα καθώς και η έκφραση των αντίστοιχων mRNA σε κύτταρα του περιφερικού αίματος μετρήθηκαν σε 127 ασθενείς και 39 μάρτυρες με ELISA και QRT-PCR. Οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού παρουσίαζαν αυξημένα επίπεδα πρωτεΐνης HER2, πρωτεΐνης OPN, OPN mRNA και TGF-β1 mRNA και μειωμένα επίπεδα ΝΟ, IL-8 mRNA και NOS3 mRNA σε σχέση με τις μάρτυρες. Η πτώση των τιμών της πρωτεΐνης HER2, του IL-8 mRNA, του OPN mRNA και του TGF-β1 mRNA κατά τη διάρκεια της θεραπείας οφείλεται ενδεχομένως στην αντιαγγειογενετική δραστικότητα της εβδομαδιαίας δοσιταξέλης. Προγνωστική αξία στον μεταστατικό καρκίνο μαστού είχαν οι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this study was the measurement of growth factors in the blood of patients with metastatic breast cancer before and after treatment with docetaxel and in healthy controls. 157 patients received docetaxel 35 mg/m². Blood samples were collected before and during treatment plasma protein levels of VEGF, IL-8, TGF-β1, HER2, OPN and of ΝΟ, as well as corresponding peripheral blood mRNA levels were measured in 127 patients and 39 healthy controls with ELISA and QRT-PCR. Patients with breast cancer had elevated levels of HER2 protein, OPN protein, OPN mRNA and TGF-β1 mRNA and decreased levels of NO, IL-8 mRNA and NOS₃ mRNA compared with controls. The reduction of HER2 protein, IL-8 mRNA, OPN mRNA and TGF-β1 mRNA during therapy indicates the potential antiangiogenic activity of weekly docetaxel NO, IL-8 and OPN seem to have prognostic value in metastatic breast cancer. Increased OPN mRNA may be a potential predictive factor for chemotherapy response.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25711
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25711
ND
25711
Εναλλακτικός τίτλος
Expression of angiogenic factors genes' in breast cancer
Συγγραφέας
Κοραντζής, Ιπποκράτης του Ιωάννης
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικης. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Φούντζηλας Γεώργιος
Γαρυπίδου Βασιλική
Ζεμπεκάκης Παντελής
Κλωνιζάκης Ιωάννης
Δανιηλίδης Μιχαήλ
Μπασδάνης Γεώργιος
Κωτούλα Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Αγγειογένεση; Χημειοθεραπεία, Μετρονομική; Αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF); Ιντερλευκίνη-8; Μετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας β (TGF-β); Υποδοχέας επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 2 ( HER2); Μονοξείδιο αζώτου (NO); Οστεοποντίνη ( OPN)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
174 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)