Το πανεπιστήμιο ως φορέας συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής αυτής συνιστά η λειτουργία του Πανεπιστημίου ως φορέα συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διερευνήσει σε ποιο βαθμό και με ποιες πρακτικές υιοθετεί το ελληνικό Πανεπιστήμιο την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ως μέρος του ρόλου και των δραστηριοτήτων του, όπως προτρέπει η ευρωπαϊκή πολιτική και όπως ορίζει το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Επιχειρεί, επιπλέον, να ανιχνεύσει προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. Το Θεωρητικό Μέρος παρουσιάζει αναλυτικά την ευρωπαϊκή και ελληνική εκπαιδευτική πολιτική που προωθούν τη συμβολή των Πανεπιστημίων στη δια βίου εκπαίδευση. Στην παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκε η μέθοδος της επισκόπησης με χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και παράλληλη διεξαγωγή συνεντεύξεων με ημι-δομημένη μορφή. Για την ορθότερη εξυπηρέτηση των στόχων της έρευνας, αξιοποιήθηκε συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων. Πληθυσμός της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis is concerned with the role of the University as a provider of continuing professional education. The aim of this study is to explore the extent to which and the practices through which the Greek university adopts continuing professional education as part of its role and activities, as suggested and promoted by the European educational policy and the national legal framework. Moreover, it attempts to detect problems and future prospects for development regarding continuing education in the Greek University. The Theoretical Part analytically presents the European and Greek educational policy regarding university continuing education. The research employed the survey method and in particular, the use of electronic questionnaires and the conducting of semi-structured interviews. The data were processed using both quantitative and qualitative methods of analysis. The population of the research was the total number of the academic staff of the Aristotle University of Thess ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28476
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28476
ND
28476
Εναλλακτικός τίτλος
The University as a provider of continuing professional education: theoretical and empirical approach
Συγγραφέας
Καριπίδου, Ελένη του Άγγελος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική
Εξεταστική επιτροπή
Παπαναούμ Ζωή
Κελπανίδης Μιχαήλ
Ζαρίφης Γεώργιος
Κόκκος Αλέξης
Λιοναράκης Αντώνιος
Σιπητάνου Αθηνά
Βρυνιώτη Καλλιόπη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση; Δια βίου εκπαίδευση; Διά βίου μάθηση; Πανεπιστήμια; Μέλη Δ.Ε.Π.; Επαγγελματική επιμόρφωση; Φορείς επιμόρφωσης; Προγράμματα επιμόρωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)