Μελέτη της σχέσης δομής – ιδιοτήτων σε νανοδομημένα πολυμερικά υλικά

Περίληψη

Στόχος της διατριβής είναι να μελετηθούν οι μηχανισμοί με τους οποίους επιδρούν τα πολυεδρικά ολιγομερικά σιλσεσκιοξάνια (σωματίδια POSS) στη μοριακή κινητικότητα, το διαχωρισμό μικροφάσεων και την κρυσταλλικότητα της μαλακής φάσης των πολυουρεθανών, όταν προσδένονται χημικά στα σκληρά τμήματά τους. Οι πολυουρεθάνες είναι μία κλάση συμπολυμερών και αποτελούνται από τα λεγόμενα εύκαμπτα (μαλακά) τμήματά, συνήθως μια μακροδιόλη, και τα δύσκαμπτα σκληρά τμήματα, μια αλληλουχία διισοκυανικών μονομερών και μιας δύσκαμπτης διόλης μικρού μοριακού βάρους. Τα σκληρά τμήματα επιδυκνείουν τάση προς συσσωμμάτωση δημιουργώντας στο τελικό υλικό μια μορφολογία σκληρών περιοχών, διεσπαρμένων σε μία μαλακή φάση (διαχωρισμός μικροφάσεων). Τα σωματίδια POSS έχουν διάμετρο μερικών nm και είναι η μικρότερη δυνατή δομή της πυριτίας. Η χημική τους δομή εξυπηρετεί τη χημική ενσωμάτωσή τους στις πολυμερικές αλυσίδες ως νανοδομικές μονάδες, Μελετήθηκαν πολυουρεθάνες με διαφοροποίηση στο μοριακό βάρος των σκλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim of this dissertation is the study of the procedures by which POSS particles affect the molecular mobility, the microphase separation and the crystallinity of the soft phase of polyurethane when incorporated chemically in its hard segments. Polyurethanes are block copolymers consisting of the so called soft segments, typically a flexible macrodiol, and the hard segments, typically an alternating sequence of a diisocyanate and a rigid diol of low molecular weight. Hard segments exhibit a tendency to aggregation, thus the material has a final morphology of hard domains dispersed in a soft phase (microphase separation). Polyhedral Oligomeric Silsesquioxannes (POSS particles) are the smallest possible form of Silica and their chemical structure facilitates, upon proper modification, their chemical incorporation in the chemical structure of a polymer. Materials under investigation were three polyurethanes differing in molecular weight of the hard and soft segments and their composites ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27700
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27700
ND
27700
Εναλλακτικός τίτλος
Structure-Properties relationships studies in nanostructured polymeric materials
Συγγραφέας
Ραυτόπουλος, Κωνσταντίνος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Απέκης Λάζαρος
Πίσσης Πολύκαρπος
Πέογλος Βασίλειος
Θεοδώρου Θεόδωρος
Κοντού-Δρούγκα Ευαγγελία
Παλληκάρη Φωτεινή
Ψαρράς Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Νανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Νανοδομημένα – νανοσύνθετα υλικά; Πολυουρεθάνη; Πολυεδρικά ολιγομερικά σιλσεσκιοξάνια (POSS); Μοριακή κινητικότητα; Υαλώδης μετάβαση; Διαχωρισμός μικροφάσεων; Διηλεκτρική φασματοσκοπία; Διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 167 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)