Εγκλωβισμός φαρμακευτικών ουσιών σε πολυμερικά μικκύλια

Περίληψη

Πραγματοποιήθηκε η σύνθεση των αμφίφιλων γραμμικών δισυσταδικών συμπολυμερών PLA-b-PDMAEMA, PDLLA-b-POEGMA και PDLLA-b-POEGA, με το συνδυασμό των τεχνικών του πολυμερισμού διάνοιξης δακτυλίου, ROP και του ριζικού πολυμερισμού μεταφοράς ατόμου, ATRP. Τα ομοπολυμερή του πολυ(γαλακτικού οξέος), που συντέθηκαν με τον ROP του λακτιδίου του γαλακτικού οξέος, μετά την απομάκρυνση του καταλύτη φέρουν ελεύθερες ακραίες ω-υδροξυλομάδες. Η αντίδραση εστεροποίησης των ακραίων ω-υδροξυλομάδων με το κατάλληλο ακυλοβρωμίδιο, οδήγησε στη σύνθεση μακροαπαρχητών ικανών να εκκινήσουν τον ATRP των μονομερών DMAEMA, OEGMA και OEGA. Όλα τα πολυμερή χαρακτηρίστηκαν με χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών (SEC) και φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (1H-NMR). Με την 1,3-διπολική κυκλοπροσθήκη του ακραίου ω-αζιδίου του συμπολυμερούς PDLLA-b-POEGA, στον τριπλό δεσμό του προϊόντος της αντίδρασης αμιδοποίησης της προπαργυλαμίνης, με τις ενεργοποιημένες καρβοξυλομάδες της βιοτίνης και του φολικού οξέος, π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Using a combination of ring opening (ROP) and atom transfer radical polymerization (ΑΤRP), amphiphilic linear diblock copolymers PLA-b-PDMAEMA, PDLLA-b-POEGMA and PDLLA-b-POEGA, where successfully synthesized. The homopolymers of poly(lactid acid), synthesized by the ROP of the corresponding lactide, after purification from the catalyst, bear functional end ω-hydroxyl groups. The esterification reaction transforms these hydroxyl groups to bromines, designing macroinitiators capable of initiating ATRP of DMAEMA, OEGMA and OEGA monomers. All final polymers, were characterized by size exclusion chromatography (SEC) and nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H-NMR). The 1,3–dipolar cycloaddition reaction between the terminal ω-azide group of the copolymer PDLLA-b-POEGA and the triple bond of the product of reaction between propargylamine and activated carboxyl groups of biotin and folic acid, led to the entrance of functionalized groups at the end of the hydrophilic POEGA block. The pe ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25913
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25913
ND
25913
Εναλλακτικός τίτλος
Encapsulation of farmaceutical substances in polymeric micelles
Συγγραφέας
Καρανικολόπουλος, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηχρηστίδης Νικόλαος
Κουππάρης Μιχαήλ
Φερδερίγος Νικόλαος
Λιανίδου Ευρύκλεια
Γαλανοπούλου Κωνσταντία
Ιατρού Ερμόλαος
Πιτσικάλης Μαρίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vi, 171 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)