Αυτοοργάνωση πολυμερών: πολυηλεκτρολύτες και σύμπλοκά τους με πρωτεΐνες

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αφορά τη διερεύνηση α) των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς σε υδατικό διάλυμα του συνθετικού πολυηλεκτρολύτη μετά νατρίου άλας του πολυ((σουλφαμινο-καρβοξυλο)ισοπρενίου) (SCPI) και β) της δομής, των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς των μικκυλίων που σχηματίζονται σε υδατικό μέσο, ως συνέπεια της αυτοοργάνωσης των νέων αμφιφιλικών συμπολυμερών κατά συστάδες του πολυηλεκτρολύτη SCPI με πολυστυρένιο (PS) και πολυαιθυλενοξείδιο (PEO) (συμπολυμερή των τύπων PS-SCPI, PS-SCPI-PEO και SCPI-PS-PEO), συναρτήσει τόσο των μοριακών χαρακτηριστικών και της μακρομοριακής αρχιτεκτονικής των συνθετικών πολυηλεκτρολυτών, όσο και των συνθηκών του διαλύματος (συγκέντρωση, pH και ιοντική ισχύς). Επίσης ασχολείται με τη διερεύνηση της διαδικασίας της σύμπλεξης, καθώς και της νανοσκοπικής δομής, των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς των σχηματιζόμενων συμπλόκων μεταξύ του πολυηλεκτρολύτη SCPI και των πολυηλεκτρολυτικών μικκυλίων των PS-SCPI, PS-SCPI-PEO και SCPI-PS-PEO και των μορίων της πρωτεΐνης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study concerns the investigation of a) the aqueous solution properties and behavior of the synthetic polyelectrolyte sodium poly((sulfamate-carboxylate)isoprene) (SCPI) and b) the structure, properties and behavior of the micelles formed in aqueous medium, through the self-assembly of the novel amphiphilic block copolymers of the SCPI polyelectrolyte with polystyrene (PS) and poly(ethylene oxide) (PEO) (block copolymers of the types PS-SCPI, PS-SCPI-PEO and SCPI-PS-PEO), as a function of the molecular characteristics and the macromolecular architecture of the synthetic polyelectrolytes, along with the solution conditions (concentration, pH and ionic strength). Furthermore, it deals with the investigation of the complexation process, as well as the nanoscopic structure, properties and behavior of the formed complexes between the SCPI polyelectrolyte and the PS-SCPI, PS-SCPI-PEO and SCPI-PS-PEO polyelectrolyte micelles and lysozyme (HEWL) protein molecules, as a function of t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26733
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26733
ND
26733
Εναλλακτικός τίτλος
Polymer self-assembly: Polyelectrolytes and their complexes with proteins
Συγγραφέας
Καραγιάννη, Μαρία (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηχρηστίδης Νικόλαος
Βύρας Κυριάκος
Χρυσικός Γεώργιος
Κόκοτος Γεώργιος
Πιτσικάλης Μαρίνος
Ιατρού Ερμόλαος
Σακελλαρίου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Πολυηλεκτρολύτες; Μικκύλια πολυηλεκτρολυτικών συμπολυμερών κατά συστάδες; Σύμπλοκα πολυηλεκτρολυτών και πρωτεϊνών; Ιδιότητες και συμπεριφορά σε διάλυμα; Σκέδαση φωτός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
289, εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)