Διερεύνηση της φυσικής εξασθένησης ρύπων σε θαλάσσια ιζήματα: μέθοδοι προσδιορισμού διαθεσιμότητας και κινητικότητας βαρέων μέταλλων

Περίληψη

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της φυσικής εξασθένησης μέταλλων σε θαλάσσια ιζήματα. Προσδιορίστηκε το διαθέσιμο και δυνητικά διαθέσιμο κλάσμα των μετάλλων εφαρμόζοντας δοκιμές εκπλυσης και διαδοχικές δοκιμές εκπλυσης. Στη συνέχεια εξετάστηκε ο τρόπος δέσμευσης των μετάλλων στο ίζημα εφαρμόζοντας μέθοδο διαδοχικών εκχυλίσεων ώστε να προσδιοριστεί η κατανομή των μετάλλων σε διάφορα κλάσματα. Τα προσδιοριζόμενα κλάσματα του ιζήματος επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο από μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών. Διερευνήθηκε η επίδραση μεταβολών των περιβαλλοντικών συνθηκών (ph, διαλυτού οξυγόνου) στη διαθεσιμότητα των μετάλλων από τα ιζήματα. Επίσης πραγματοποιήθηκαν δοκιμές διάβρωσης με κατάλληλη βαθμονομημένη συσκευή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό της ολικής συγκέντρωσης των μετάλλων στο ίζημα, εκλύεται στην υδάτινη στήλη. Η κλασματοποιηση των μετάλλων έδειξε ότι τα μέταλλα παρουσίασαν χαρακτηριστική κατανομή στις εξεταζόμενες γεωχημικές φάσεις. Επιπλέον διαπι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to examine the natural attenuation of heavy metals in marine sediments. It was examined by the determination of potential available and mobile metals transferred from the sediment to the water column. The effects of the specific natural attenuation processes of elutriation, erosion, acidification and changes in redox potential of the water column on the leaching of metals from the sediment to the water column were studied. For the assessment of the potential available fraction of the metals affected by various environmental conditions, a sequential extraction procedure was developed. This sequential extraction procedure is applied so as to determine five binding fractions of heavy metals in the sediments which are considered potentially mobile and bioavailable. The natural attenuation was simulated by a sequential leaching procedure with continuous agitation and regular oxygenation. Furthermore, a number of leaching procedures were applied for the assessment o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27499
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27499
ND
27499
Εναλλακτικός τίτλος
Natural attenuation of contaminants in marine sediments: Methods for the determination of the availability and mobility of heavy metals
Συγγραφέας
Δαμικούκα, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Κατσίρη Αλεξάνδρα
Παπαδημητράκης Ιωάννης
Πανταζίδου Μαρίνα
Παπασιώπη Ν.
Μέμος Κ.
Μαμαής Δ.
Τσελεντής Β.
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Φυσική εξασθένηση; Μέταλλα; Θαλάσσια ιζήματα; Διαδοχικές δοκιμές εκχύλισης; Εκπλύσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxviii, 410 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)