Διακίνηση και χημική συμπεριφορά βαρέων μετάλλων σε θαλάσσια περιοχή επηρεαζόμενη από βιομηχανική ρύπανση ( ΒΔ Σαρωνικός)

Περίληψη

Οι κύριοι στόχοι της διατριβής ήταν: α) να διερευνηθούν τα επίπεδα και η συμπεριφορά των βαρέων μέταλλων στο θαλάσσιο περιβάλλον του ΒΔ Σαρωνικού, όπου συνδυάζονται η βιομηχανική επιβάρυνση, παράκτιοι οικισμοί και ιδιαίτερο γεωλογικό υπόβαθρο (βδ άκρο του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου) και β) να εκτιμηθεί η επίδραση των παρακτίων βιομηχανιών με έμφαση στο διυλιστήριο της MOTOR OIL HELLAS. Έγινε εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα, και πραγματοποιήθηκαν 8 εποχιακές δειγματοληψίες (2006-2007) σε 16 σταθμούς σε διάφορα βάθη με εξοπλισμό πεδίου του Εργ. Χημείας Περιβάλλοντος και πλωτά μέσα κυρίως από τη MOTOR OIL. Στα δείγματα θαλασσινού νερού, ιζημάτων και επεξεργασμένων απόβλητων προσδιορίστηκαν τα βαρέα μέταλλα Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V, Zn με πρότυπες και δημοσιευμένες μεθόδους που περιλάμβαναν διάφορα σταδία προκατεργασίας και τελική μέτρηση με Φασματόμετρα Ατομικής Απορρόφησης. πραγματοποιήθηκε επικύρωση των μεθόδων για την εκτίμηση του ορίου ανίχνευσης, της επαναληψιμότητας και ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objectives of this thesis were: α) to investigate the levels and behaviour of heavy metals in the marine environment of the NW Saronikos gulf, where industrial activity, coastal towns and a unique geological background (NW edge of the Hellenic volcanic arc) are combined and b) to assess the impact of the coastal industries emphasizing on the oil refinery ‘’MOTOR OIL HELLAS’’. After extended bibliographic search 8 seasonal samplings were conducted (2006-2007) in 16 stations of various depths using equipment of the laboratory of environmental chemistry and boats supplied mainly by ‘’MOTOR OIL HELLAS’’. The heavy metals Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V, Zn were determined in seawater, sediment and processed effluent samples using standard and published methods that included various pre-concentration techniques and final measurement with atomic absorption spectrometry. The methods were validated in order to estimate the limits of detection, repeatability and accuracy. The data of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24012
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24012
ND
24012
Εναλλακτικός τίτλος
Trace metals distribution and chemical behaviour in a coastal marine area affected by industrial pollution CNW Saronicos Gulf
Συγγραφέας
Παρασκευοπούλου, Βασιλική (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Σκούλλος Μιχαήλ
Βαλαβανίδης Αθανάσιος
Δασενάκης Εμμανουήλ
Θωμαΐδης Νικόλαος
Πούλος Σεραφείμ
Ζέρη Χριστίνα
Καμπέρη Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Βαρέα μέταλλα; Θαλασσινό νερό; Ιζήματα; Βιομηχανική ρύπανση; Επικύρωση μεθόδου; Γεωχημικός εμπλουτισμός; Σαρωνικός κόλπος, ΒΔ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
392 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)