Ωκεανογραφία και γεωχημεία των επιφανειακών θαλάσσιων ιζημάτων της Νοτιοανατολικής Αττικής, Ν. Μακρονήσου και Ν. Κέας. Κατανομή της ρύπανσης από βαρέα μέταλλα ως αποτέλεσμα των μεταλλευτικών και μεταλλουργικών δραστηριοτήτων της Λαυρεωτικής

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη τωνωκεανογραφικών και γεωχημικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών θαλάσσιωνιζημάτων της Νοτιοανατολικής Αττικής, Ν. Κέας και Ν. Μακρονήσου. Ιδιαίτερηέμφαση αποδόθηκε στην καταγραφή της ανόργανης ρύπανσης από βαρέα μέταλλαως συνέπεια των μεταλλευτικών και μεταλλουργικών δραστηριοτήτων, που έλαβανχώρα τα τελευταία 5000 χρόνια στην περιοχή της Λαυρεωτικής.Μελετήθηκε η γεωχημεία και οι ιζηματολογικές παράμετροι σε 114 δείγματα ιζημάτωνπυθμένα στην περιοχή έρευνας. Τα δεδομένα των κοκκομετρικών αναλύσεωνέδειξαν ότι ο πυθμένας καλύπτεται από δύο κύριους τύπους ιζημάτων: άμμους έωςιλυώδεις άμμους και λιγότερο αμμώδεις πηλούς (ιλύς). Η συμμετοχή των ανθρακικώνφάσεων στα ιζήματα είναι σημαντική και κυμαίνεται από 27% έως 81% λόγω τηςεπικράτησης των άμμων βιογενούς προέλευσης με χαρακτηριστική την παρουσίασκελετοειδών ανθρακικών συγκριμάτων. Οι τιμές του οργανικού άνθρακα κυμαίνονταιαπό 0,098 έως 1,806% ενώ του οργανικού αζώτου από 0 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is the geochemical study of bottom sea sedimentsaround Southeast Attica and the islands of Makronisos and Kea. Theobjective of this investigation was to establish the general level of heavy metalcontents in marine sediments from the studied area with emphasis on thedetermination and evaluation of inorganic contamination around Lavreotikipeninsula' s sediments as an impact of the mining and smelting activities ofLavrion Pb - Zn sulfide deposits.The geochemistry and sedimentology for a total of 114 samples of bottomsea sediments was studied. Grain size analysis data shows that marinesediments consist of sand and silt and generally described as silty sands tosandy silts. The carbonate contents range between 27% - 81% due to thepredominance of biogenic sands with characteristic skeletoeidal aggregates.The organic contents values are normal for bottom marine sediments andrange between 0,01% to 1,81% and those of organic nitrogen between 0 -0,375%. Higher values of org ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21468
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21468
ND
21468
Συγγραφέας
Ζωτιάδης, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2004
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας
Εξεταστική επιτροπή
Κελεπερτζής Ακίνδυνος
Μητρόπουλος Παναγιώτης
Οικονόμου-Ηλιοπούλου Μαρία
Βγενόπουλος Ανδρέας
Δασενάκης Εμμανουήλ
Κονισπολιάτης Νικόλαος
Κίλιας Στέφανος
Λέξεις-κλειδιά
Ωκεανογραφία; Θαλάσσια γεωχημεία; Ρύπανση; Θαλάσσια ιζήματα; Βαρέα μέταλλα; Σκωρίες; Μεταλλευτική; Μεταλλουργία; Λαύριο; Μακρόνησος; Κέα; Αττική, Νοτιοανατολική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
216 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)