Μελέτη της προσρόφησης βαρέων μετάλλων και τοξικών στοιχείων στα ιζήματα του Θερμαϊκού κόλπου, με τη χρήση μαθηματικών προτύπων επιφανειακής συμπλοκοποίησης: περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Περίληψη

Σε αυτή τη διατριβή μελετήθηκε η προσρόφηση του Cr, Cu, Zn, και Cd, στην επιφάνεια ιζημάτων από το Θερμαϊκό Κόλπο, σε συνάρτηση με το pH, την ιοντική ισχύ και την αρχική συγκέντρωση του μετάλλου. Παράλληλα, μελετήθηκε η διμόρφωση ηλεκτρικού φορτίου στην επιφάνειά τους με τιτλοδότηση οξέος - βαρέως, σε εύρος pH~2.8-10.0. Και τα δύο ιζήματα που μελετήθηκαν, επιδεικνύουν χαμηλό σημείο μηδενικού φορτίου της επιφάνειας τους (pH_PZC<3.0). Οι καμπύλες προσρόφησης των μετάλλων σε συνάρτηση με το pH, παρουσιάζουν σιγμοειδή μορφή, ενώ παρατηρείται η ακόλουθη εκλεκτική σειρά προσρόφησης: Cr>Cu>Zn>Ni>Cd. Η αύξηση της αρχικής συγκέντρωσης του μετάλλου, όπως και η αύξηση της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη, μετατοπίζει την καμπύλη προσρόφηδης σε υψηλότερα pH, ενώ το ίζημα με τη μεγαλύτερη ειδική επιφάνεια προσροφά τα μέταλλα σε χαμηλότερα pH. Στα πειραματικά δεδομένα της τιτλοδότησης και της προσρόφησης, εφαρμόστηκαν δυό πρότυπα επιφανειακής συμπλοκοποίησης: της Διάχυτης Διπλής Στοιβάδας και της Σταθερ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Adsorption of Cr, Cu,Zn, Ni and Cd on the surface of sea-sediments from Thermaikos gulf was studied as a function of pH, ionic strength and metal solution concentration. Furthermore, the charge development on the sediment's surface was studied in the pH range ~2,8 to ~10.0, by acid-basepotentiometric titrations. Both sediments exhibit low point of zero charge (pH<3.0). Metals adsorption curves, as a function of suspension pH, have a sigmoidal shape. the following selective adsorption sequence is evident: Cr>Cu>Zn>Ni>Cd. The increase of metal concentration, as well as the increase of ionic strength, shifts the adsorption curve in higher pH values. The sediment that has bigger surface area adsorbs the studied metalsin slightly lower pH values. Surface complexation models, such as Difusse Double Layer Model (DDLM) and Constant Capacitance Model (CCM), were applied to the experimental data of potentiometric titrations and adsorption of metals, using the least square optimization program ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/12722
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/12722
ND
12722
Εναλλακτικός τίτλος
Adsorption of some heavy and toxic metals in Thermaikos gulf sediments by surface complexation models: environmental impacts
Συγγραφέας
Ιωάννου, Δάφνη (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2001
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Εργαστήριο Ανόργανης και Οργανικής Γεωχημείας και Οργανικής Πετρογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Φώσκολος Αντώνιος
Βαρότσης Νικόλαος
Καλλιάνου Χαρίκλεια
Μαρκόπουλος Θεόδωρος
Ασημακόπουλος Ιωάννης
Γκέκας Βασίλειος
Χρηστίδης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Προσρόφηση; Βαρέα μέταλλα; Πρότυπα συμπλοκοποίησης; Μηδενικό φορτίο; Θερμαϊκός κόλπος; Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
iv, 150 σελ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)