Η αγιολογική παραγωγή κατά τον 11ο αιώνα: η περίπτωση του Ιωάννη Μαυρόποδα

Περίληψη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συγκεντρωτική παρουσίαση του αγιολογικού έργου του επισκόπου Ευχαΐτων Ιωάννη Μαυρόποδα (11ος αιώνας) και η ένταξη του έργου αυτού στο χρονικό και ειδολογικό πλαίσιό του. Πρόκειται για εννέα κείμενα, από τα οποία τα οκτώ είναι εγκωμιαστικοί λόγοι και το ένα Βίος αγίου. Κάθε κεφάλαιο της εργασίας αφιερώνεται σε ένα κείμενο ή μια ομάδα κειμένων. Επιχειρείται η χρονολόγηση των έργων, παρουσιάζεται το περιεχόμενο και αναλύεται η δομή τους, ενώ μελετάται και η σχέση τους με την προγενέστερη (και σε κάποιες περιπτώσεις και με την μεταγενέστερη) αγιολογική παραγωγή για το ίδιο θέμα, ώστε να εντοπιστούν τα κείμενα που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας ως πηγές. Ανάλογα με την περίπτωση εξετάζονται και επιμέρους θέματα, για παράδειγμα σχετικά με τη γνησιότητα ορισμένων κειμένων κτλ. Προηγείται ένα εισαγωγικό κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζεται σύντομα ο βίος και το έργο του Ιωάννη Μαυρόποδα, το οποίο περιλαμβάνει επιγράμματα, επιστολές, ποικίλους λόγους και ένα πλούσι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Darstellung des gesamten hagiographischen Werkes des Bischofs von Euchaita Johannes Mauropous (11. Jh.) und die Einordnung dieser Werke in Bezug auf ihre Entstehungszeit und ihr literarisches Genus. Es handelt sich um insgesamt neun Werke, darunter acht Lobreden und eine Heiligenvita. Jedes Kapitel der Arbeit widmet sich jeweils einem Werk bzw. einer Gruppe von Werken. Für jedes Werk wird der Versuch einer Datierung vorgenommen, der Inhalt dargestellt und die Struktur analysiert. Dazu wird aber auch das Verhältnis der Werke mit der vorausgegangenen und fallweise auch mit der nachfolgenden relevanten hagiographischen Produktion untersucht, um die jeweils möglichen Quellen zu lokalisieren. Je nach dem Einzelwerk werden auch Sonderthemen behandelt, die beispielsweise die Echtheit usw. betreffen. Vorausgeschickt wird ein Einleitungskapitel, wo in Kürze das Leben und das Werk des Johannes Mauropous dargestellt wird; sein umfangreiches Werk umfasst Ep ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27433
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27433
ND
27433
Εναλλακτικός τίτλος
Hagiographical production in the 11th century: the case of John Mauropous
Συγγραφέας
Σωτηρούδη, Ελισάβετ (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Κοτζαμπάση Σοφία
Κατσαρός Βασίλειος
Παπατριανταφύλλου-Θεοδωρίδη Νίκη
Βάσσης Ιωάννης
Πολέμης Ιωάννης
Αντωνοπούλου Θεοδώρα
Αυγερινού-Τζιώγα Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Ιωάννης Μαυρόπους; Αγιολογία; Βυζάντιο; 11ος αιώνας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
249 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)