Αριθμητική προσομοίωση της συμπεριφοράς ινοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος για δομικές εφαρμογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς ινοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος που προκύπτει από την προσθήκη χαλύβδινων ινών με αγκιστροειδή άκρα σε μήτρα τσιμεντοκονιάματος υψηλής αντοχής. Η μελέτη πραγματοποιείται μέσω της μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων. Στόχος είναι η ανάπτυξη αξιόπιστων αριθμητικών προσομοιωμάτων για την ανάλυση των επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της διατριβής. Αρχικά, η συμπεριφορά του σύνθετου υλικού προσεγγίζεται μέσω της δοκιμής εξόλκευσης μεμονωμένης χαλύβδινης ίνας με αγκιστροειδή άκρα από μήτρα τσιμεντοκονιάματος υψηλής αντοχής, με τη βοήθεια ακριβούς τρισδιάστατου αριθμητικού προσομοιώματος. Για τη μόρφωση του προσομοιώματος αυτού αξιοποιούνται δεδομένα από πειραματικές δοκιμές εξόλκευσης ευθύγραμμης χαλύβδινης ίνας από την τσιμεντοειδή μήτρα. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση του τρισδιάστατου προσομοιώματος αξιολογούνται μέσω της σύγκρισής τους με τα αποτελέσματα πειραματικών δοκιμών εξόλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the present dissertation is the numerical simulation of the behaviour of a specific type of fibre-reinforced cementitious matrix (FRCM), which is consisted of a high-strength cementitious matrix in which hooked-end steel fibres are added. The study is realized with the help of the Finite Element Method (FEM). Τhe target is the development of efficient and reliable numerical models for the simulation of each problem treated in the present study. First, the behaviour of the composite material is studied through the pull-out test of a single hooked-end steel fibre from the high-strength cementitious matrix and an accurate three-dimensional F.E. model is formulated. For the formulation of the model, the experimental results obtained by a series of pull-out tests of straight steel fibres from the cementitious matrix are utilized. Then the results obtained by the simulation model of the pull-out of the hooked-end steel fibre are compared to the respective experimental ones. ...περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27355
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27355
ND
27355
Εναλλακτικός τίτλος
Numerical simulation of fibre reinforced cementitious composites for structural applications
Συγγραφέας
Γεωργιάδη-Στεφανίδη, Κυριακή του Αντώνιος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Δομικής Ανάλυσης και Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Μυστακίδης Ευρυπίδης
Περδικάρης Φίλιππος
Στυλιανίδης Κοσμάς
Κάππος Ανδρέας
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Καραμάνος Σπυρίδων
Μπούσιας Ευστάθιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Μηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα; Αριθμητική προσομοίωση; Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων; Χαλύβδινες ίνες με αγκιστροειδή άκρα; Μήτρα τσιμεντοκονιάματος υψηλής αντοχής; Εξόλκευση ινών; Ενίσχυση έναντι σεισμού; Μανδύες ινοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)