Πολυκριτηριακή επιλογή ισχυρών εδαφικών κινήσεων για την αξιόπιστη εκτίμηση της σεισμικής απόκρισης των κατασκευών

Περίληψη

Η επιβαλλόμενη σεισμική δράση, μέσω της δυναμικής ανάλυσης χρονοϊστορίας των κατασκευών, επηρεάζει καίρια την αξιοπιστία του σχεδιασμού/αποτίμησης της σεισμικής απόκρισης των κατασκευών. Κεντρική στόχευση της διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε η διατύπωση ενός καινοτόμου θεωρητικού και υπολογιστικού πλαισίου για την επιλογή και την αναγωγή των σεισμικών δράσεων συνεκτιμώντας χαρακτηριστικά της σεισμικής κίνησης, του εδάφους και της κατασκευής. Αρχικά, αποτιμήθηκε η επιρροή των διατάξεων του Ευρωκώδικα 8 για την επιλογή των σεισμικών κινήσεων στη μη-γραμμική απόκριση ενός πολυώροφου, μη-κανονικού κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η υπολογισθείσα υψηλή διακύμανση των μεγεθών ανελαστικής απόκρισης κατέδειξε τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου στην αξιοπιστία της ανάλυσης των κατασκευών. Ακολούθως, επανακαθορίστηκε το άνω όριο του εύρους των ιδιοπεριόδων, εντός του οποίου αποτιμάται η φασματική σύγκλιση των ομάδων από σεισμικές κινήσεις. Για το σκοπό αυτόν, δι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The uncertainty derived from the earthquake-induced ground motion affects severely the reliability of both design and assessment of structural seismic response. The key issue of the dissertation is to propose a novel theoretical and computational framework to select strong motions accounting for structural parameters and seismic motions characteristics. The first step was to assess the impact of Eurocode 8-based earthquake records selection procedure on the nonlinear response of a multi-storey, irregular reinforced concrete (R/C) building. The highly scattered inelastic response results highlighted the adverse implications of code-conformed records selection procedure in the reliability of structural performance prediction. Next, the upper-bound of the code-imposed range of structural periods, within which matching between the mean spectrum of the suite of motions and the target spectrum is enforced, was thoroughly examined. Particularly, the earthquake-induced lengthening of the funda ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31561
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31561
ND
31561
Εναλλακτικός τίτλος
Multi-criterion earthquake ground motion selection for a reliable estimate of seismic structural response
Συγγραφέας
Κατσάνος, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
Εξεταστική επιτροπή
Σέξτος Αναστάσιος
Μανώλης Γεώργιος
Κάππος Ανδρέας
Ψυχάρης Ιωάννης
Αβραμίδης Ιωάννης
Δουδούμης Ιωάννης
Καρακώστας Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Επιλογή και αναγωγή σεισμικών κινήσεων; Δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας; Επιμήκυνση θεμελιώδους ιδιοπεριόδου κατασκευών; Ανελαστική απόκριση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα; Ανελαστικά φάσματα απόκρισης; Λογισμικό για την επιλογή σεισμικών δράσεων; Αξιόπιστη εκτίμηση σεισμικής απόκρισης; Επιταχυνσιογράφημα ισχυρής εδαφικής κίνησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 214 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)