Εκτίμηση κόστους-αποτελεσματικότητας της ενδαγγειακής αποκατάστασης του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

Περίληψη

Σκοπός της μελέτης ήταν η συγκριτική διερεύνηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας της αντιμετώπισης του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής των ασθενών που έχουν υποβληθεί είτε σε ενδαγγειακή είτε σε ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση. Ο υπολογισμός του κόστους προσδιορίσθηκε ως προς το προεγχειρητικό κόστος, το κόστος νοσηλείας και το κόστος μετεγχειρητικής παρακολούθησης ανά θεραπευτική μέθοδο. Η συγκριτική εκτίμηση του κόστους εφαρμογής των δύο θεραπευτικών μεθόδων έδειξε ότι η μέθοδος της ενδαυλικής αντιμετώπισης (18.617,24 €) κοστολογείται ιδιαίτερα υψηλά σε σχέση με την ανοικτή χειρουργική αντιμετώπιση (8.224,33 €). Βασικός συντελεστής κόστους που διαμορφώνει το συνολικό κόστος της ενδαυλικής μεθόδου είναι: α) το υψηλό κόστος κτήσης του ενδαυλικού μοσχεύματος και β) το υψηλό κόστος χρήσης των μηχανημάτων σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας. Ωστόσο προσεγγίζοντας περισσότερο την εκτίμηση του οικονομικού κόστους της ενδαυλικής μεθόδου διαπιστώνεται ότι ορισμένες κατηγορίες κόστους (βρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the study was a comparative investigation of the cost-effectiveness of treating abdominal aortic aneurysm of patients who have undergone either endovascular or open surgical repair. The calculation of the cost was determined as to the pre-surgery cost, hospitalisation cost, and the cost of post-surgery monitoring by method of treatment.The comparative estimation of the cost of implementation of the two methods showed that the endovascular method (18,617.24 €) was particularly high in comparison with the open surgery approach (8,224.33 €). Basic cost factors which shape the overall cost of the endovascular method are: (a) the high cost of obtaining the endovascular transplant; (b) the high cost of the use of modern medical technology machinery.Nevertheless, a closer look at the estimation of the financial cost of the endovascular method reveals that certain categories of cost (short-term, long-term) express a positive relation of influence on the classic hospital indicato ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27312
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27312
ND
27312
Εναλλακτικός τίτλος
Cost-effectiveness of the endovascular (evar) aortic aneurysm repair
Συγγραφέας
Πατέρας, Ιωάννης του Δημήτριος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Σιμόπουλος Κωνσταντίνος
Λαζαρίδης Μιλτιάδης
Υφαντόπουλος Ιωάννης
Λιαρόπουλος Λυκούργος
Τσατάλας Κωνσταντίνος
Τριψιάδης Γρηγόριος
Γεωργιάδης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Κόστος-αποτελεσματικότητα; Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής; Επισκόπηση υγείας SF - 36; Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής; Ενδοαυλική αποκατάσταση; Ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
135 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)