Προηγμένες δημοπρασίες σε δυναμικές αγορές: ταξινόμηση, τεχνολογίες, εφαρμογές και μελέτη συμπεριφοράς

Περίληψη

Έπειτα από εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα η οποία εστιάστηκε στην τελευταία δεκαετία, εντοπίστηκαν και μελετήθηκαν περισσότερες από 450 ερευνητικές εργασίες που πραγματεύονται θέματα μηχανισμών και θεωρίας δημοπρασιών, και περισσότερες από 300 ερευνητικές εργασίες οι οποίες πραγματεύονται θέματα υλοποίησης δημοπρασιών σε ηλεκτρονικές και κινητές αγορές. Ο αριθμός αυτός αποτελεί μία σημαντική απόδειξη του υψηλού ερευνητικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των δημοπρασιών. Με την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής έρευνας, διαπιστώθηκε ένα σημαντικό κενό στη συστηματική οργάνωση των δημοπρασιών ως προς τα χαρακτηριστικά των μηχανισμών, τις παραμέτρους και τα στοιχεία υλοποίησης. Στην παρούσα διατριβή επιχειρείται η κάλυψη του κενού αυτού, προτείνοντας ένα πρωτότυπο μοντέλο ταξινόμησης δημοπρασιών βασιζόμενο στα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής έρευνας το οποίο ορίζεται ως “Auction Classification Ecosystem – ACE” και στοχεύει στο να αποτελέσει πρότυπο σχεδιασμού και διαχείρισης μηχανισμών δημοπρασι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

An extended literature review mainly from the last decade yielded more than 450 research works dealing with auction mechanisms and corresponding auction theory, and more than 300 research works dealing with the implementation of auctions in electronic and mobile marketplaces. This number reflects the intensive research interest in the area of auctions. The extensive study of these resources demonstrated a serious gap on the systematic organization of auctions regarding the mechanism attributes, their parameters, and implementation instance. This thesis comes to bridge this gap by introducing a conceptual auction classification prototype that resulted from the intensive study of the research literature and the systematic unification of the findings. This model is conceptually defined as “Auction Classification Ecosystem – ACE” and it intends to be used in the future as the state-of-the-art model for auctions engineering.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27234
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27234
ND
27234
Εναλλακτικός τίτλος
Advanced auctions in dynamic marketplaces: Classification, technologies, applications and behavioral study
Συγγραφέας
Μαρεντάκης, Χαράλαμπος του Αντώνιος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Εμίρης Δημήτριος
Λάιος Λάμπρος
Κουλουριώτης Δημήτριος
Γεωργόπουλος Νικόλαος
Παπαδόπουλος Χρυσολέων
Πολλάλης Ιωάννης
Σοφιανοπούλου Στυλιανή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Δημοπρασίες; Κινητό επιχειρείν; Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων; Χωρικά ευαίσθητες υπηρεσίες; Διοίκηση απόδοσης; Περιορισμένη ορθολογικότητα; Εφοδιαστική; Υπηρεσίες τουρισμού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxv, 289 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)