Διεθνής πολιτική και διακυβερνητικοί θεσμοί: μελέτη των διεθνικών φαινομένων: η περίπτωση του οργανωμένου εγκλήματος

Περίληψη

Η διατριβή έχει ως θέμα τη μελέτη των διεθνικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να εξηγήσει και να αναλύσει την εμφάνιση, την ανάπτυξη και τις συνέπειες των φαινομένων αυτών στο διεθνές σύστημα. Η έρευνα έχει ως σημείο αναφοράς τις διεθνείς σχέσεις και ειδικότερα τη διεθνή πολιτική, όπως αυτή εκδηλώνεται στο διεθνές σύστημα. Συνακόλουθα, περιλαμβάνει και τη λειτουργία των διακυβερνητικών θεσμών στον διεθνή χώρο. Ως βασική περίπτωση προς ανάλυση τίθεται το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα. Η έρευνα εστιάζει στον εντοπισμό και την εξήγηση των τρόπων με τους οποίους ένα διεθνικό φαινόμενο όπως το οργανωμένο έγκλημα εμφανίζεται και αναπτύσσεται στο διεθνές σύστημα, συνδέεται με τα κράτη και τους διεθνείς θεσμούς και προκαλεί ορισμένες συνέπειες. Η έμφαση δίνεται στην αναζήτηση αιτιωδών σχέσεων, δηλαδή των διαδικασιών εκείνων που μπορούν να καταδείξουν πώς από συγκεκριμένες αιτίες προκύπτουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτή η αναζήτηση σχέσεων αιτίας - αποτελέσματος κατά τη μελέτη ενός διεθν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation focuses on the study of transnational phenomena. In particular, it seeks to explain and analyze the appearance, development and consequences of these phenomena in the international system. It focuses on international relations and in particular international politics, as manifested in the international system. Consequently, it also includes the operation of intergovernmental institutions in the international arena. The main case for analysis is transnational organized crime. The research focuses on identifying and explaining the ways in which a transnational phenomenon such as organized crime appears and develops in the international system, is linked to states and international institutions, and has certain implications. The emphasis is placed on the search for causal relationships, that is, the processes which can demonstrate how specific results originate from specific causes. This search for cause-and-effect relationships in the study of a transnational phenomenon ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48947
ND
48947
Εναλλακτικός τίτλος
International politics and intergovernmental institutions: a study on transnational phenomena: the case of organised crime
Συγγραφέας
Βασιλειάδης, Ηλίας του Δημήτριος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Μπόση Μαίρη
Πλατιάς Αθανάσιος
Λιάκουρας Πέτρος
Κότιος Άγγελος
Φαραντούρης Νικόλαος
Χειλά Ειρήνη
Παπασωτηρίου Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Πολιτική επιστήμη
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Δίκαιο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Εγκληματολογία και Ποινικό δίκαιο - Ποινολογία
Λέξεις-κλειδιά
Διεθνής πολιτική; Διεθνείς οργανισμοί; Διεθνικά φαινόμενα; Διεθνικό οργανωμένο έγκλημα; Παράνομη διακίνηση ανθρώπων; Βαλκάνια; Εγγύς Ανατολή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
444 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.