Διερεύνηση της επίδρασης της στρατηγικής πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής, είναι να διερευνήσει την επίδραση της Στρατηγικής Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) στη Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Management - BPM), στις επιχειρήσεις της Ελληνικής επικράτειας. Οι δύο κύριες έννοιες της έρευνας -η «Στρατηγική ΠΣ» και η «Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών»- αναλύονται διεξοδικά βάσει σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, ώστε να καταστεί σαφές το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται, αλλά και η εννοιολογική τους δομή. Ειδικότερα, για την εννοιολογική δόμηση της «Στρατηγικής ΠΣ» ως ένα σύνολο 23 παραγόντων, επιλέχθηκε –μεταξύ άλλων- ως βάση αναφοράς το πλαίσιο COBIT. Για τη διεξαγωγή της έρευνας, δημιουργήθηκαν δύο ερωτηματολόγια, ένα για τη Στρατηγική ΠΣ, και ένα για το Διαδικασιο-κεντρικό Προσανατολισμό (BPO) και τη Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPM). Η ταυτότητα της έρευνας είναι ποσοτική συσχετιστική διακλαδική ταχυδρομική έρευνα καταμέτρησης (survey) μέσω ερωτηματολογί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this doctocal research is to investigate the influence of the Information Systems (IS) Strategy, on Business Process Management (BPM), within companies in the Greek territory. The two main concepts of this research (i.e. "IS Strategy” and "BPM") are analyzed in detail via relevant literature review, in order to clarify their broader context and their conceptual structure. In particular, for the conceptual structuring of the "IS Strategy" concept, as a total of 23 factors, the framework COBIT has been selected, among others, as a reference. The research has been conducted via two questionnaires: one for IS strategy, and one for Business Process Orientation (BPO) and Business Process Management (BPM). The research identity is quantitative relational interdisciplinary postal survey through questionnaires, which consist of multiple choice close-ended questions with a five-point Likert scale. The unit of analysis is the enterprise, while the population of the survey consists ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25906
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25906
ND
25906
Εναλλακτικός τίτλος
Investigating the effect of information systems strategy (ISS) on business process management
Συγγραφέας
Πανταζή, Μαλαματένια-Άλμα του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργόπουλος Νικόλαος
Βασιλακόπουλος Γεώργιος
Μποχώρης Γεώργιος
Οικονόμου Γεώργιος
Σφακιανάκης Μιχαήλ
Ταραμπάνης Κωνσταντίνος
Καρβούνης Σωτήριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών; Στρατηγική πληροφοριακών συστημάτων; Προσανατολισμός στις διαδικασίες; Πλαίσιο COBIT
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. (Α' τόμος 447 και Β' τόμος 513), πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)