Αξιολόγηση της ευχρηστίας εφαρμογών κινητών τηλεφώνων σε πραγματικά πλαίσια χρήσης

Περίληψη

Η ποιότητα διάδρασης με ένα κινητό διαδικτυακό τόπο επηρεάζεται αναμφίβολα από τις ισχύουσες συνθήκες χρήσης. Οι συνθήκες αυτές στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως το «πλαίσιο χρήσης» του διαδικτυακού τόπου και περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά που αφορούν το χρήστη, το σύστημα, την τρέχουσα εργασία και το περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (επίπεδα φωτός, κίνησης κοντινών αντικειμένων/ανθρώπων, σημασιολογίας και διακύμανσης του ήχου και εγγύτητας τρίτων) δεν έχουν εξεταστεί ενδελεχώς στην τρέχουσα βιβλιογραφία της επιστήμης της Διάδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή, κυρίως λόγω του υψηλού βαθμού δυσκολίας στην αναπαράσταση και στον έλεγχό τους σε μια αξιολόγηση ευχρηστίας. Η διατριβή αυτή χρησιμοποιεί θεωρίες από διαφορετικές επιστήμες, βάσει των οποίων προτείνει το ερευνητικό μοντέλο, όπου υποθέτει τον τρόπο επίδρασης του περιβάλλοντος χρήσης στην ευχρηστία των κινητών διαδικτυακών τόπων. Θεωρούμε ότι οι παράγοντες του περιβάλλοντος χρήσης επηρεάζουν τους παράγοντες ευχρηστίας (Αποτελε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The quality of interaction with a mobile website is arguably influenced by the prevailing conditions of use. These conditions are also known as the “context” of using the website and involve factors related to the user, the activity, the system and the environment. The characteristics of the latter (levels of luminosity, visual motion, sound semantics, sound variance and proximity) have not been sufficiently addressed in HCI literature yet, partly because they cannot be easily controlled in a usability study. In this thesis, we draw on multidisciplinary theories to propose a model hypothesizing on the effects of environmental context on the usability of mobile websites. We consider environmental cues as distractions and suggest both direct and moderated effects on usability criteria (efficiency, effectiveness, and perceived satisfaction). The research design employed in this study included a literature review, a pilot experiment and a main laboratory experiment employing a causal ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27039
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27039
ND
27039
Εναλλακτικός τίτλος
Usability evaluation of mobile applications in context of use
Συγγραφέας
Τσιαούσης, Αλέξανδρος του Σπυρίδων
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γιαγλής Γεώργιος
Δουκίδης Γεώργιος
Βρεχόπουλος Αδάμ
Λεκάκος Γεώργιος
Βλαχοπούλου Μάρω
Μάνθου Βασιλική
Γεωργιάδης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ευχρηστία; Αξιολόγηση ευχρηστίας; Ευχρηστία κινητών ιστότοπων; Πλαίσιο χρήσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
272 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)