Απόδοση χαρτοφυλακίου: αναζήτηση του σωστού μέσου για τον υπολογισμό της

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή είχε σκοπό να αναδείξει τα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα που σχετίζονται με την χρήση των στατιστικών μέσων στον υπολογισμό της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου, και να προτείνει κατάλληλες λύσεις. Στο Πρώτο Μέρος πραγματοποιήσαμε μια χρονική διαδρομή στην ιστορία των γνωστών μέσων και παρουσιάσαμε την μαθηματικοστατιστική δομή τους. Στο Δεύτερο Μέρος παρουσιάσαμε και τεκμηριώσαμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην χρήση των αριθμητικού και γεωμετρικού μέσων στον υπολογισμό της απόδοσης χαρτοφυλακίου. Όλες οι θεωρητικές προτάσεις μας υπεβλήθησαν στη βάσανο της εμπειρικής ανάλυσης στο Τρίτο Μέρος. Όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε είναι ευρέως διαθέσιμα, ευκόλως προσβάσιμα, και πραγματικά. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί πολύ εύκολα να επαναλάβει την εργασία μας και να επιβεβαιώσει τα συμπεράσματά μας. Συνολικά, πραγματοποιήσαμε τέσσερεις ουσιαστικές συμβολές/προτάσεις στη χρηματοοικονομική επιστήμη. (1) Το Ινστιτούτο Ορκωτών Χρηματοοικονομικών Αναλυτών έχει καθιερώσει πρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis is aiming to address both the theoretical and the practical problems associated with the use of statistical means in the calculation of portfolio returns, and to propose appropriate solutions. In the First Part we present the time-line for the history of known means and their mathematical-statistical structure. In the Second Part we discuss the problems associated with the use arithmetic and geometric means in the calculation of portfolio returns. All our theoretical proposals were empirically investigated in the Third Part. All data we used are widely available, easily accessible, and real. Therefore, it’s very easy for anyone interested to repeat our work and confirm our conclusions. In total, we accomplished four essential contributions/proposals in the Finance. (1) The Chartered Financial Analyst Institute has established standards for the calculation and the form of presentation of investment portfolios returns. These standards are based on the use of geometric ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26874
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26874
ND
26874
Εναλλακτικός τίτλος
Portofolio performance: The quest for the appropriate statistical mean for measuring it
Συγγραφέας
Μησιακούλης, Σπυρίδων του Ευγενίος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Αλεξάκης Χρήστος
Αστερίου Δημήτριος
Βασιλείου Δημήτριος
Δήμητρας Αυγουστίνος
Ηρειώτης Νικόλαος
Σαμίτας Αριστείδης
Συριόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου; Απόδοση επενδύσεων; Αριθμητικός μέσος; Γεωμετρικός μέσος; Αρμονικός μέσος; Αμερόληπτες προβλέψεις αποδόσεων; Διαχείριση χαρτοφυλακίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
266 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)