Συστήματα ολισθήσεως υποβαλλόμενα σε εγγύς - του - ρήγματος σεισμικές διεγέρσεις: ανάπτυξη θεμελιωδών ανελαστικών αναλόγων

Περίληψη

Ο θεματικός πυρήνας της διατριβής είναι η διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης θεμελιωδών εντόνως ανελαστικών συστημάτων όταν αυτά διεγείρονται όχι από οποιαδήποτε επιταχυνσιογραφήματα αλλά από καταγραφές εγγύς-του-ρήγματος. Τα εν λόγω επιταχυνσιογραφήματα εμφανίζουν παλμούς λόγω κατευθυντικότητας ή και αλτηματικότητας, σαφείς ενδείξεις της κατεύθυνσης διαδόσεως της διάρρηξης και της ανάδυσης του σεισμογόνου ρήγματος στην επιφάνεια. Οι σεισμικές αυτές κινήσεις παρουσιάζουν μακροπερίοδο συχνοτικό περιεχόμενο με ακολουθίες παλμών στην επιτάχυνση και στην ταχύτητα οι οποίες έχουν δυσμενείς συνέπειες στην απόκριση των μελετούμενων συστημάτων. Χρησιμοποιήθηκαν 120 επιταχυνσιογραφήματα από διεθνείς σεισμούς των τελευταίων δύο δεκαετιών αλλά και μεγάλος αριθμός εξιδανικευμένων παλμών. Τα μή-γραμμικά συστήματα της ερευνάς μας είναι συστήματα τριβής επί οριζοντίου και κεκλιμένου υποβάθρου, στα οποία η ολισθαίνουσα μάζα στηρίζεται σε βάση διεγειρόμενη είτε απευθείας είτε μέσω ενός μονοβάθμιου ταλα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Numerous earthquakes and subsequent geotechnical failures in the last decade put forward the significance of strong motion phenomena such as “directivity” and “fling”. Moreover, the inelastic behaviour either of the soil or of any geotechnical structure as a whole system, reminds us of the importance of studying non-conventional inelastic systems. The scope of this work is to investigate the seismic response of sliding systems utilising the Newmark analogue not only in its original configuration but including also: (i) different types of frictional behaviour of the yielding interface between the block and its base, (ii) several combinations of triggering motion. Base excitation can be horizontal or simultaneous vertical-and-horizontal in case of a horizontal plane, whereas for an inclined base triggering can be parallel to the plane, horizontal to the plane, or simultaneously horizontal and vertical. In addition, sliding of a rigid body on an inclined base, could occur on top of a si ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26844
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26844
ND
26844
Εναλλακτικός τίτλος
Sliding systems under near - fault ground shaking: development and demonstration of inelastic analogues
Συγγραφέας
Γαρίνη, Ευαγγελία του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής
Εξεταστική επιτροπή
Γκαζέτας Γεώργιος
Καββαδάς Μιχαήλ
Μακρής Νικόλαος
Πιτιλάκης Κυριαζής
Γεωργιάννου Βασιλική
Μουζάκης Χάρης
Γερόλυμος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ολίσθηση επί κεκλιμένου επιπέδου; Προσομοίωμα Newmark; Τριβή Coulomb; Καταστατικά προσομοιώματα τριβής; Εγγύς-του-ρήγματος καταγραφές; Κατευθυντικότητα καί αλτηματικότητα; Δείκτες καταστροφικότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)