Πολυδιάστατες τεχνικές διαχωρισμού και δυναμικές τεχνικές φασματοσκοπίας μάζας για την ανίχνευση πρωτεϊνικών βιοδεικτών

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η ανάπτυξη μεθόδων για τον πρωτεωμικό χαρακτηρισμό ούρων με απώτερο στόχο την ανίχνευση πρωτεϊνικών βιοδεικτών για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμοποιήθηκαν δύο προσεγγίσεις. Η ανάπτυξη μεθοδολογιών πολυδιάστατων τεχνικών διαχωρισμού ηλεκτροφόρησης και υγροχρωματογραφίας σε συνδυασμό με φασματομετρία μαζών για την διερεύνηση του πρωτεώματος των ούρων και, παράλληλα, η ανάπτυξη μεθόδου καταγραφής προφίλ μάζας ιόντων για τον απευθείας χαρακτηρισμό των ούρων με φασματομετρία μάζας στο ερώτημα υγεία έναντι νεοπλασίας. Αναλυτικότερα, η ενδελεχής προσέγγιση περιελάμβανε σε αρχικό στάδιο τη χρήση δισδιάστατης ηλεκτροφόρησης και ταυτοποίηση των διαχωριζόμενων πρωτεϊνών με φασματομετρία μάζας. Η μέθοδος εμπλουτίστηκε με τη χρήση παρασκευαστικής ηλεκτροφόρησης. Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε ο διαχωρισμός των πρωτεϊνών των ούρων με ηλεκτροφόρηση μιας διάστασης και ανάλυση του πηκτώματος με υγρή χρωματογρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis was focused on method development for the characterization of the urinary proteome with the detection of bladder cancer protein biomarkers as its upper goal. In order to fulfill this scope, two separate approaches were utilized. The development of multidimensional separation schemes combined with MS and Tandem MS, as well as the development of an MS profiling methodology for the direct classification of urine against the health vs. bladder cancer question. More specifically, for the characterization of the urine proteome, two dimensional electrophoresis was utilized at first. The resolved proteins were identified with MS. To further enrich this approach preparative electrophoresis was added to the scheme as a prefractionation technique. Following that, urine was analyzed in a different manner with the use of acrylamide electrophoresis and the analysis of the gel bands via liquid chromatography tandem mass spectrometry. This method was also enriched by the insertion of two d ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26842
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26842
ND
26842
Εναλλακτικός τίτλος
Multidimensional separation techniques and dynamical mass spectrometry techniques for the detection of protein biomarkers
Συγγραφέας
Ζερεφός, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ιωάννου Πηνελόπη
Κουπάρρης Μιχαήλ
Γαλανοπούλου Ντία
Ευσταθίου Κωνσταντίνος
Χριστόπουλος Θεόδωρος
Θωμαϊδης Νικόλαος
Οικονόμου Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Πολυδιάστατες τεχνικές διαχωρισμού; Φασματομετρία μαζών; Ούρα; Καρκίνος ουροδόχου κύστης; Προφίλ μάζας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)