Απαρχές και εξέλιξη των πόλεων της Πελοποννήσου, από τον 8ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ.: ιστορικο - αρχαιολογική προσέγγιση με τα δεδομένα της Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας

Περίληψη

Η διατριβή αφορά στη γένεση και εξελικτική πορεία των πόλεων (-κρατών ) της κεντρο-δυτικής Πελοποννήσου όπως αυτές εμφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν από τον ύστερο 8° αι π.Χ. μέχρι και την κλασική εποχή. Στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει -μέσω του γονίμου συνδυασμού των αρχαίων πηγών και των αρχαιολογικών δεδομένων- τόσο το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έκαναν την εμφάνιση τους οι αστικοί πυρήνες στην Αχαΐα Ηλεία, Μεσσηνία και Αρκαδία, όσο και τα συστατικά στοιχεία που καθιστούν την εμφάνιση αυτή ορατή και αποδεικτέα στη σύγχρονη εποχή. Αναλυτικότερα η μελέτη είναι διαρθρωμένη σε έξι ενότητες, οι οποίες συνοδεύονται από βιβλιογραφία, ευρετήρια, χάρτες, εικόνες και διαγράμματα. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ η οποία περιλαμβάνει το αντικείμενο της έρευνας (κεφ ΙΑ), τη μέθοδο που ακολουθήθηκε (κεφ. IB) και την προγενέστερη έρευνα της Πελοποννήσου από τον 19° αι. και τα έργα των πρώτων περιηγητών μέχρι και τις πλέον πρόσφατες έρευνες επιφάνειας (surveys) (κεφ. ΙΓ). II. ΟΡΙΣΜΟΙ που συνιστούν μια εννοιολογικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study is concerned with the origin and evolutionary course of the poleis (-states?) in the central-western Peloponnesus as they appeared and developed from the late 8th century ΒC till the classical era. The aim of this thesis is to examine -through the productive combination of the ancient sources and the archaeological data- the time frame in which the urban nuclei in Achaia, Elis, Messenia and Arkadia appeared as well as the component elements that constitute this appearance visible and provable in modern times. More analytically the study is arranged in six sections complemented by bibliography indices maps, pictures and diagrams. I. INTRODUCTION it includes the subject of the study (chapter IA) the method applied (chapter IB) and the account of the earlier research of Peloponnesus from the 19th century AD and the works of the first travelers until the most recent surface surveys (chapter ΙΓ). II. DEFINITIONS a chapter that constitutes a semantic approach of the matter and whe ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26292
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26292
ND
26292
Εναλλακτικός τίτλος
The birth and development of the poleis in Peloponnesus, from the 8th to the 4th century B.C.: historical and archaeological approach with the data of Achaia, Elis, Messenia and Arkadia
Συγγραφέας
Γραμματικός, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Βικέλα Ευγενία
Ματαράγκα Καλομοίρα
Ζουμπάκη Σοφία
Ανωγιάτης-Pele Δημήτριος
Τσουγκαράκης Δημήτριος
Σβέρκος Ηλίας
Σμπόνιας Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αρχαίες πόλεις; Πόλεις και δευτερεύοντες οικισμοί της Πελοποννήσου; Πόλεις της κεντρο - δυτικής Πελοποννήσου; Πολιτικά και αστικά κέντρα της κεντρο - δυτικής Πελοποννήσου; Οικιστική δομή Αχαΐας; Οικιστική δομή Ηλείας; Οικιστική δομή Μεσσηνίας; Οικιστική δομή Αρκαδίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)