Η περιφερειακή οργάνωση κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο (4ος-6ος αιώνας)

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι η συμβολή στη διερεύνηση της περιφερειακής οργάνωσης του συστήματος των οικισμών στις περιοχές της “ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας” (ΑΡΑ) κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο (ΠΒΠ). Ως περιφερειακή οργάνωση εννοείται το διοικητικό σύστημα διακυβέρνησης της ΑΡΑ με πέντε βαθμίδες ιεραρχικής οργάνωσης: α) αυτοκρατορία, β) διαίρεση σε περιφέρειες-Διοικήσεις, γ) διαίρεση των Διοικήσεων σε μικρότερες περιφερειακές ενότητες-επαρχίες, δ) πόλεις και ε) κώμες-χωρία μέσα σε κάθε Επαρχία. Το σύστημα περιλαμβάνει 3048 μονάδες ανάλυσης, οικισμούς όλων των ιεραρχικών βαθμίδων και αποδίδει μέσα από γεωγραφικά-χωρικά και πολιτισμικά-ιστορικά κριτήρια ανάλυσης τα διακριτικά τους γνωρίσματα. Η διατριβή έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της περιφερειακής οργάνωσης των οικισμών της ΑΡΑ στην ΠΒΠ, με έμφαση στον 6ο αιώνα. Τέθηκε ως στόχος, η χαρτογραφική αναπαράσταση των περιφερειών της ΠΒΠ και η δημιουργία χαρτών, που οριοθετούνται από δεδομένα πολιτικής γεωγραφίας και περιγράφονται μ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this dissertation is to contribute to the investigation of the regional organization of the system of settlements in the regions of the ‘Eastern Roman Empire’ (ERE) during the Early Byzantine period (EBP). By ‘regional organization’ we mean the administrative system of rule of the ERE with its five hierarchical levels of organization: a) the Empire; b) its division into administrative regions (dioceses); c) the division of these into smaller regional unities (provinces); d) cities (polis), and e) market towns-villages (komes-choria) within each province. This system includes 3,048 units of analysis, settlements belonging to all hierarchical levels, and it yields their distinguishing features, through geographic-spatial and historical-cultural criteria. The dissertation’s object of study is the regional organization of settlements of the EBP, with emphasis on the 6th century. Its goal was the cartographic representation of the regions of the ERE and creation of maps that ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26259
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26259
ND
26259
Εναλλακτικός τίτλος
The regional organization of the eastern roman empire in the early byzantine period (4th-6th century AD)
Συγγραφέας
Drakoulis, D.
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Δημητριάδης Ευάγγελος
Λαγόπουλος Αλέξανδρος-Φαίδων
Κατσαρός Βασίλειος
Καραδήμου-Γερόλυμπου Αλεξάνδρα
Καυκαλάς Γρηγόριος
Κορδώσης Μιχαήλ
Σαββαΐδης Παρασκευάς
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Δίκτυο οικισμών πρώιμης βυζαντινής περιόδου; Ιστορική γεωγραφία Ανατολικής Μεσογείου; Περιφερειακή οργάνωση οικισμών πρώιμης βυζαντινής περιόδου; Πρώιμη βυζαντινή περίοδος; Πόλεις; Κώμες; Χωριά; Οικισμοί; Τοπονύμια; Ύστερη αρχαιότητα; Χωρική ανάλυση δικτύων αρχαίων οικισμών; Ιεράρχηση οδικού δικτύου; Ιστορική χαρτογραφία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
3 Τόμοι (Α' Τόμος 508 σ., Β' Τόμος 336 σ., Γ' Τόμος 350 σ.), πιν., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)