Η οικολογία τοπίου του υγρότοπου Επανομής - Νομού Θεσσαλονίκης

Περίληψη

Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διαχρονική μελέτη της εξέλιξης του τοπίου του υγρότοπου Επανομής (Νομός Θεσσαλονίκης) από το 1945 έως το 2002, και η ανάλυση της δομής και διάρθρωσης των υφιστάμενων τύπων οικοτόπων. Με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών αναλύθηκαν αεροφωτογραφίες των ετών 1945, 1960 και 2002 για την μελέτη της διαχρονικής μεταβολής τόσο της διασποράς, της γεωμετρίας και της ποικιλότητας του συνόλου του τοπίου όσο και ξεχωριστά των υφιστάμενων τύπων οικoτόπων με τη χρήση μερικών από τους πλέον διαδεδομένους δείκτες χωρικής διάρθρωσης σε επίπεδο τοπίου. Για την ερμηνεία των δεικτών ελήφθησαν υπόψη η δημογραφική εξέλιξη, οι χρήσεις γης και η πυκνότητα των αγροτικών ζώων στην περιοχή. Επίσης, για κάθε τύπο οικοτόπου υπολογίστηκε η ποικιλότητα σε επίπεδο φυτικών ειδών (α-ποικιλότητα). Από την ανάλυση και ερμηνεία των δεικτών χωρικής διάρθρωσης προέκυψε ότι το τοπίο του 1960 έχει την καλύτερη ποικιλότητα, μωσαϊκότητα, διασπορά και χωρική ετερογέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of this study was the comparative analysis of the landscape of Epanomi wetland, Thessaloniki prefecture, Greece, through its temporal evolution from 1945 to 2002, and the structural and spatial analysis of the present habitat types. Aerial photographs of 1945, 1960 and 2002 were analyzed using Geographical Information Systems in connection with demographical data regarding changes in human population density, land uses and livestock grazing density over the years. Additionally, changes in landscape patterns and the structure of the present habitat types were analyzed with the implementation of some of the most commonly used landscape indices (area, edge, shape, isolation-proximity, interspersion and diversity metrics). Plant diversity (alpha diversity) for each habitat type was also calculated. Comparison and interpretation of landscape metrics revealed that the landscape of 1960 had the highest landscape diversity, patchiness, interspersion and spatial heterogen ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26013
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26013
ND
26013
Εναλλακτικός τίτλος
Landascape ecology in Epanomi wetland - Thessaloniki prefecture, Greece
Συγγραφέας
Μαυροκορδοπούλου, Όλγα του Αλέξανδρος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Δασικής Παραγωγής, Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Δασοκομίας
Εξεταστική επιτροπή
Σμύρης Παύλος
Ισπικούδης Ιωάννης
Σειλόπουλος Δημοσθένης
Τσιούρης Σωτήριος
Καρτέρης Μιχαήλ
Γερασιμίδης Αχιλλέας
Ζάγκας Θεοχάρης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Υγρότοποι; Επανομή; Δείκτες τοπίου; Ποικιλότητα Shannon; Τύποι οικοτόπων; Διαχρονική εξέλιξη τοπίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
168 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)