Συμβολή στις μεθόδους ανάλυσης για τον αντισεισμικό σχεδιασμό μικτών καθ' ύψος κατασκευών από σκυρόδεμα και χάλυβα

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής είναι η μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς μικτών καθ’ ύψος κατασκευών που αποτελούνται από δύο τμήματα, ένα κατώτερο από σκυρόδεμα, και ένα ανώτερο από χάλυβα. Τα δύο υλικά συνεπάγονται δυσκολίες στην ανάλυση των κατασκευών αυτών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να προτείνει λύσεις στα προβλήματα (i) της αποσύζευξης των δύο τμημάτων, και (ii) του καθορισμού συντελεστών απόσβεσης κατά την συζευγμένη ανάλυση. Η μελέτη του σφάλματος αποσύζευξης γίνεται αριθμητικά, και αφορά ένα εύρος δυναμικών χαρακτηριστικών των δύο τμημάτων της κατασκευής. Παράγονται καμπύλες, οι οποίες επιτρέπουν την πρόβλεψη του σφάλματος αποσύζευξης σε προκαταρκτικό στάδιο της μελέτης της κατασκευής. Για τις περιπτώσεις που το σφάλμα αποσύζευξης είναι πολύ μεγάλο, αναζητούνται εναλλακτικά ισοδύναμοι συντελεστές απόσβεσης προκειμένου να εφαρμοστούν σε μια συζευγμένη ανάλυση της κατασκευής. Οι συντελεστές αυτοί έχουν δύο μορφές, ιδιομορφικοί και ενιαίοι, και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Scope of the thesis is the investigation of the dynamic behavior of mixed in height structures, consisted of two parts, a lower one made of concrete and an upper one made of steel. The two materials result in difficulties in the analysis of these structures according to pertinent procedures. The thesis attempts to suggest solutions in the problems of (i) the decoupling of the two parts, and (ii) the determination of the damping ratios in a coupled analysis. The study of the decoupling error is performed arithmetically and covers a range of dynamic characteristics of the two parts of the structure. The result is error curves that allow the prediction of the decoupling error in a preliminary stage of the analysis. For the cases where the decoupling error is deterrently big, equivalent damping ratios are suggested, in order to be applied in a coupled analysis of the complete structure. These ratios come in two forms, modal and uniform, and manage to adequately approximate the exact respon ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24308
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24308
ND
24308
Εναλλακτικός τίτλος
A contribution to the analysis methods for the seismic design of irregular in height concrete/steel structures
Συγγραφέας
Παπαγεωργίου, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών
Εξεταστική επιτροπή
Γαντές Χαράλαμπος
Ψυχάρης Ιωάννης
Ζέρης Χρήστος
Βιντζηλαίου Ελισάβετ
Ερμόπουλος Ιωάννης
Ιωαννίδης Γεώργιος
Σπυράκος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αποσυζευγμένη ανάλυση; Σφάλμα αποσύζευξης; Ισοδύναμη απόσβεση; Ιδιομορφική απόσβεση; Ενιαία απόσβεση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
406 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)