Διερευνώντας πτυχές της υγείας ηλικιωμένων Ελλήνων: η ανάπτυξη και η χρήση της ελληνικής έκδοσης ενός ερωτηματολογίου πολυδιάστατης και λειτουργικής αξιολόγησης

Περίληψη

Ο σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής ήταν η δημιουργία πκ Ελληνικής έκδοσης του οργάνου αξιολόγησης OARS (Older American Resources and Services), η μελέτη της εγκυρότητας του οργάνου σε Ελληνικό πλαίσιο και με ελληνικό πληθυσμό και, ύστερα, η χρησιμοποίηση του νια να διερευνηθούν οι γεωγραφικές διαφορές και οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στην υγεία και ευεξία δύο υποομάδων πληθυσμού στην Ελλάδα.Λήφθηκαν συνεντεύξεις από τριακόσιους ηλικιωμένους άνω της ηλικίας των 65 ετών από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιώντας την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου OARS. Οι συνεντεύξεις λήφθηκαν σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο (πιλοτική μελέτη) εξετάστηκε η εγκυρότητα των τμημάτων Ψυχικής και Σωματικής υγείας. Χρησιμοποιήθηκαν δύο δείγματα, ένα νοσοκομειακό και ένα κοινοτικό, πενήντα ατόμων το κάθε ένα. Στο δεύτερο στάδιο προσεγγίστηκαν διακόσια άτομα από τέσσερα ΚΑΠΗ. δύο των Αθηνών και δύο της Θεσσαλονίκης.Για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν παραγοντικές αναλύσεις και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the research reported in this thesis was to develop a Greek version of the OARS assessment instrument, to validate this instrument in a Greek setting and then use it to investigate gender and geographical differences in the health and well being of two population subgroups in Greece. Three hundred people over the age of 65 from Athens and Thessaloniki were interviewed using the Greek version of the OMFAQ. The interviews were held in two stages. During the first stage the validity of the mental health and the physical health scale was examined using a hospitalised and a community sample of fifty people each. During the second stage two hundred people from two Athenian and two Thessalonician KAPI (Social Clubs for elderly people) were interviewed. Data were analysed using factor analysis and logistic regression in order to investigate the instrument’s factorial structure and the relationships between several domains of health. The validation study indicated that the instru ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22724
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22724
ND
22724
Εναλλακτικός τίτλος
Investigating aspects of health among older greeks: the development and utilisation of an hellenic version of a multidimensional and functional assessment questionnaire
Συγγραφέας
Προύσκας, Κωνσταντίνος του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2000
Ίδρυμα
University of London. King's College London. School of Health. Age Concern Institute of Gerontology
Εξεταστική επιτροπή
Grundy Emily
Mouratoglou Vassilis
Prince Martin
Philp Ian
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ηλικιωμένοι; Υγεία; ΚΑΠΗ; Αξιολόγηση; Λειτουργικότητα; Κοινωνικότητα; Ψυχική υγεία; Γεροντολογία; Κοινωνική υγεία; Οικονομικοί πόροι; Δημογραφία; Επιδημιολογία; Ψυχομετρία; Ερωτηματολόγιο; Κοινωνικοί πόροι; Γνωστική ικανότητα; Αξιοπιστία; Εγκυρότητα
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
364 σ., πιν., χαρτ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)