Νίκη: εικονογραφία, ιδεολογία και συμβολισμός στα ελληνικά νομίσματα της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου

Περίληψη

Ο ερευνητικός στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής έγκειται στη μελέτη της τυπολογίας και τεχνοτροπίας των παραστάσεων της Νίκης στα ελληνικά νομίσματα της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου και, κυρίως, στη σύνδεσή τους με την ιστορία των πόλεων και στην κατάδειξη του συμβολισμού της θεότητας στα νομίσματα. Το πρώτο στάδιο της εργασίας επικεντρώθηκε στη συγκέντρωση των φιλολογικών πηγών, μέσα από την μελέτη των οποίων επιχειρήθηκε η αποσαφήνιση της γενεαλογίας της Νίκης, των πεδίων δράσης της, της φύσης και της μορφής της. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον της εργασίας στράφηκε στις απεικονίσεις της Νίκης στην τέχνη. Σχολιάστηκε η τυπολογία και τεχνοτροπία τους και μέσω αυτών διερευνήθηκε η εξέλιξη της φύσης και του τρόπου δράσης της θεότητας. Το κυρίως μέρος της μελέτης επικεντρώθηκε στη σπουδή των παραστάσεων της Νίκης στη νομισματική μικροτεχνία. Όπως διαπιστώσαμε, η θεότητα δεν ήταν στον ίδιο βαθμό προσφιλής στο εικονογραφικό πρόγραμμα των νομισματοκοπείων. Η μορφή της εξαπλώθηκε ταχύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research objective of this doctoral thesis was not only to study the typology and style of the depictions of Nike in archaic and classical Greek coins but mainly to connect them with the history of the cities and demonstrate the symbolism of the deity on coins. The first stage of our work focused on the collection of Nike’s references in the literary sources. Through their study we attempted to clarify the lineage of Nike, her field activities, her form and nature. Subsequently, our attention turned to the representations of Nike in art. We commented on their typology and style and we studied the evolution of the deity’s nature and way of action. The main part of our study concentrated on the analysis of representations of Nike on coins. As we detected, the depiction of the deity was not in the same degree popular in the iconographic program of the mints. Her image spread rapidly throughout the coinages of Magna Graecia, delayed to root in Asia Minor and, with the exception of Olym ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22404
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22404
ND
22404
Εναλλακτικός τίτλος
Nike: iconography, ideology and symbolism in archaic and classical greek coins
Συγγραφέας
Ιακωβίδου, Αθηνά του Βασίλειος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Λιάμπη Αικατερίνη
Παπαστύλου Ζωή
Γράρτζιου-Τάττη Αριάδνη
Γραβάνη Κωνσταντίνα
Πλάντζος Δημήτριος
Τζαμτζής Ιωάννης
Παπαγεωργιάδου-Μπάνη Χαρίκλεια
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Νίκη; Συμβολισμός; Εικονογραφία; Πολιτικός χαρακτήρας; Ελλάδα, Μεγάλη; Μικρά Ασία; Ελλάδα, Κυρίως
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
514 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)