Ολική ποιότητα - τυποποίηση: εφαρμογές στις δασικές βιομηχανίες (διασφάλιση ποιότητας)

Περίληψη

Το αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας της παρούσας διδακτορικής διατριβής σχετίζεται με την ανάπτυξη ενός πρότυπου μεθοδολογικού πλαισίου ενσωμάτωσης των επιθυμητών χαρακτηριστικών ποιότητας στα τελικά προϊόντα και εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στις επιχειρήσεις των κλάδων ξύλου και επίπλου στην Ελλάδα. Στο πρώτο τμήμα της διατριβής γίνεται ανασκόπηση της υπάρχουσας ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στα θέματα της ποιότητας, του ελέγχου ποιότητας, των συστημάτων ποιότητας, του κόστους ποιότητας, του στατιστικού ελέγχου ποιότητας, των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και της μεθόδου ανάπτυξης της λειτουργίας της ποιότητας (μέθοδος QFD). Επίσης, στο τμήμα αυτό γίνεται πλήρης και αναλυτική παρουσίαση της δομής και των βασικών χαρακτηριστικών των κλάδων ξύλου και επίπλου στην Ελλάδα. Στο δεύτερο τμήμα της διατριβής παρουσιάζεται το μεθοδολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η υλοποίηση της ερευνητικής εργασίας. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται και αναλύονται τα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research work of the doctoral thesis deals with the growth of a model methodological frame for the incorporation of desirable characteristics of quality in the final products and the application of modern quality assurance systems in the enterprises of timber and furniture sectors in Greece. The first part of thesis deals with the review the existing Greek and international bibliography in the subjects of quality, control of quality, systems of quality, cost of quality, statistical control of quality, quality assurance systems and the quality function deployment method (QFD method). Also, this part contains a complete and analytic presentation of the structure and basic characteristics of Greek timber and furniture sectors. The second part of thesis deals with the methodological background upon which the research work is based. In particular, the following subjects are presented: a) the methodology of the special survey for the evaluation of maturity of Greek timber and furniture e ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20298
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20298
ND
20298
Εναλλακτικός τίτλος
Total quality - standardisation: implementations to forest industries (quality assurance)
Συγγραφέας
Ζαντανίδης, Στυλιανός του Γρηγόριος
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων. Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Φιλίππου Ιωάννης
Τσιότρας Γεώργιος
Ευθυμίου Παύλος
Γρηγορίου Αθανάσιος
Πασιάλης Κωνσταντίνος
Βασιλείου Βασίλειος
Μπαρμπούτης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Ποιότητα; Διασφάλιση ποιότητας; Στατιστικός έλεγχος ποιότητας; Βιομηχανία; Βιοτεχνία ξύλου / επίπλου στην Ελλάδα; Τεχνολογία ξύλου; Διοίκηση παραγωγής; Μέθοδος QFD (ανάπτυξη και λειτουργία της ποιότητας)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
378 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)