Η επίδραση του φυσικού ζεόλιθου σε χαρακτηριστικά της αναπαραγωγικής ικανότητας της στρουθοκαμήλου και στις αποδόσεις των αναπτυσσόμενων πτηνών

Περίληψη

Η εργασία αυτή είχε ως σκοπό τη μελέτη της επίδρασης του φυσικού ζεόλιθου κλινοπτιλόλιθου σε χαρακτηριστικά της αναπαραγωγικής ικανότητας της στρουθοκαμήλου και στις αποδόσεις των αναπτυσσόμενων πτηνών. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3 διαδοχικοί πειραματισμοί σε δύο εκτροφές στρουθοκαμήλου. Ο στόχος του πρώτου πειραματισμού ήταν να διερευνηθεί σε επίπεδο εκτροφής, εάν η προσθήκη ενός φυσικού ζεόλιθου, του κλινοπτιλόλιθου, στο σιτηρέσιο γεννητόρων στρουθοκαμήλου έχει κάποια επίδραση στα χαρακτηριστικά της αναπαραγωγικής τους ικανότητας. Ο πειραματισμός αυτός περιελάμβανε δύο μέρη και πραγματοποιήθηκε σε δυο διαφορετικές εκτροφές από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2004. Σε κάθε πειραματικό μέρος χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 18 γεννήτορες (6 οικογένειες) στρουθοκαμήλου φυλής African Black οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: Ομάδα Α: Στην ομάδα αυτή χρησιμοποιήθηκαν 3 οικογένειες στο σιτηρέσιο των οποίων δεν προστέθηκε κλινοπτιλόλιθος και αποτέλεσε την ομάδα των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the present study was to investigate the effect of a natural zeolite, clinoptilolite, on the reproductive traits of ostriches and on the performance of ostrich chicks. Three consecutive experiments were carried out in two different ostrich farms. The purpose of the first experiment was to investigate whether the in feed inclusion of a natural zeolite clinoptilolite has any influence on the reproductive traits of ostrich breeders. This experiment consisted of two parts and lasted approximately 3 months (May to August of 2004). In each experimental part 18 African Black ostrich breeders (6 trios) were equally allocated into 2 groups: Group A (control) was offered a balanced concentrate ration. Group B was offered the same ration supplemented with 1.5% or 2.5% clinoptilolite. The results of the first experiment revealed that the in feed inclusion of clinoptilolite at the rate of 1.5% significantly (P<0.05) increases: 1. Αlbumen weight. 2. Τhe number of pores/ cm2 of shell ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19232
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19232
ND
19232
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of natural zeolite on reproductive traits of ostriches and on ostrich chicks' performance
Συγγραφέας
Δεδούση, Άννα
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Κτηνιατρική. Τομέας Ζωϊκής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσερβένη-Γούση Αγγελική
Γιαννακόπουλος Αθανάσιος
Χρηστάκη Ευτέρπη
Γεωργοπούλου Ιωάννα
Φλώρου-Πανέρη Παναγιώτα
Μπότσογλου Νικόλαος
Αρσένος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΚτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Στρουθοκάμηλοι; Φυσικοί ζεόλιθοι; Κλινοπτιλόλιθος; Χαρακτηριστικά αναπαραγωγικής ικανότητας; Αποδόσεις νεοσσών στρουθοκαμήλου; Διατροφή; Περιβάλλον διαβίωσης; Φωλιές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
260 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)