Διδακτική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής με εφαρμογές στο διαδίκτυο

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή θέτει στο επίκεντρο της μελέτης της τη συνδυαστική μάθηση (Blended Learning). Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση διδακτικής πρότασης που συνδυάζει στοιχεία τόσο της παραδοσιακής όσο και της ηλεκτρονικής διδασκαλίας με σκοπό την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Ως θέμα εφαρμογής της διδακτικής πρότασης επιλέχθηκε η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου, καθώς η διδασκαλία της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου στο ελληνικό σχολείο δεν έχει μελετηθεί ακόμη, ώστε η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος να ελκύει το ερευνητικό ενδιαφέρον. Έχοντας ως καταληκτικό προσανατολισμό την εκπαιδευτική προσέγγιση της αντιμετώπισης του προβλήματος της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου, οι στόχοι της παρούσας διατριβής είναι: 1. Η οριοθέτηση του προβλήματος της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου. 2. Η διερεύνηση των απόψεων και των εμπειριών που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. 3. Η συγκρότηση διδακτικής πρόταση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD thesis places in the epicentre of her study Blended learning. The inquiring interest is focused in the planning, the growth, the application and the evaluation of an instructive proposal that combines elements of both traditional and electronic teaching aiming at the safe use of Internet. As subject of application of the instructive proposal was selected the safe use of Internet, because the teaching of safe use of Internet in the Greek school has still not been studied, so the choice of the particular subject attracts the inquiring interest. Having as terminal orientation the educational approach of confrontation of the problem of safe use of Internet, the aims of the present thesis are: 1. The delimitation of the problem of safe use of Internet. 2. The investigation of opinions and experiences that teachers express with regard to the safe use of Internet. 3. The constitution of an instructive proposal, relative with the safe use of Internet. This includes: a) the plan ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17446
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17446
ND
17446
Εναλλακτικός τίτλος
Instructive exploitation of information technology with applications in the internet
Συγγραφέας
Δέλλας, Στέργιος (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κέκκερης Γεράσιμος
Ταρατόρη Ελένη
Παπαμάρκου Νικόλαος
Σολωμονίδου Χριστίνα
Κόμης Βασίλειος
Σακονίδης Χαράλαμπος
Καλκούδη Ελένη
Λέξεις-κλειδιά
Ασφαλής χρήση του διαδικτύου; Πληροφορική στην εκπαίδευση; Ηλεκτρονική μάθηση; Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον; Συνεργατική μάθηση; Συνδυαστική μάθηση; Αξιολόγηση διδακτικής πρότασης; Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
283 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)