Ανάλυση του φυσιολογικού ρόλου των οξειδασών των πολυαμινών σε άγριου τύπου και γενετικά τροποποιημένα φυτά καπνού (Nicotiana tabacum L.) και arabidopsis (Arabidopsis thaliana)

Περίληψη

Οι οξειδάσες των πολυαμινών (PAOs) είναι ένζυμα που καταλύουν την οξειδωτική απαμίνωση των ανώτερων πολυαμινών (PAs), παράγοντας Η2Ο2 και αλδεΰδες. Το Η2Ο2 έχει σηματοδοτικό ρόλο, επάγοντας είτε αμυντικές αποκρίσεις ή την καταστροφή του κυττάρου. Προκειμένου να διευκρινιστεί ο σηματοδοτικός και ο φυσιολογικός ρόλος τoυ παραγόμενου H2O2, που παράγεται από το αποπλασματικό ένζυμο PAO, κατασκευάστηκαν γενετικά τροποποιημένα φυτά (ΓΤΦ) καπνού, που υπερεκφράζουν (S-pao) και υποεκφράζουν (A-pao) το γονίδιο pao από τον αραβόσιτο. Tα ΓΤΦ φυτά παρουσιάζουν μειωμένα και αυξημένα επίπεδα, αντίστοιχα, των ανώτερων PAs σπερμιδίνη (Spd) και σπερμίνη (Spm). Παρ’ όλα αυτά δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα του H2O2 σε σχέση με τα φυτά αγρίου τύπου (WT) σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε επαγωγή της έκφρασης των γονιδίων, που επιτελούν την αντιοξειδωτική άμυνα των κυττάρων, ώστε να αποσβεστεί το επί πλέον Η2Ο2, που παράγεται από την οξείδωση των PAs. Αντίθετα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Polyamine oxidases (PAOs) are enzymes that catalyze the oxidative deamination of higher polyamines (PAs), producing hydrogen peroxide (H2O2) and aldehydes. H2O2 possesses signaling roles, inducing either defence responses or cell destruction. In order to reveal the signaling role and the physiological role of the produced H2O2 from the apoplastic PAO, transgenic tobacco plants were contructed, either overexpressing (S-PAO) or downregulating (A-PAO) a pao gene from maize. Transgenic plants showed decreased and increased PAs respectively, of the higher PAs Spermidine (Spd) and Spermine (Spm). Nevertheless, they do not exhibit significant alteration of the titers of the produced H2O2 in comparison with WT plants in normal growth conditions. The previous is attributed to the induction of the antioxidant machinery, specifically in the transgenic S-PAO cells. On the contrary, when stressed S-PAO plants, cannot tolerate the increased H2O2, thus inducing instead of additional responses PCD. I ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17371
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17371
ND
17371
Εναλλακτικός τίτλος
Analysis of the physiological role of polyamine oxidases in wild type and transgenic tobacco plants (Nicotiana tabacum) and arabidopsis (Arabidopsis thaliana)
Συγγραφέας
Μόσχου, Παναγιώτης του Νικόλαος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ρουμπελάκη-Αγγελάκη Καλλιόπη
Χαλεπάκης Γιώργος
Καλαντίδης Κρίτωνας
Κοτζαμπάσης Κυριάκος
Πανόπουλος Νικόλαος
Λαδουκάκης Μανώλης
Παρανυχιάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πολυαμίνες; Πολυαμινικές οξειδάσες; Καπνός; Μεταγωγή σημάτων; Καταπονήσεις; Ανθεκτικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
271 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)