Ανάπτυξη καταλυτικής διεργασίας για την εκλεκτική οξείδωση του CO παρουσία περισσείας H_2

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται μια έντονη ερευνητική προσπάθεια με στόχο την ανά- πτυξη αποτελεσματικών καταλυτών για την εκλεκτική οξείδωση του CO παρουσία περίσσειας H2. Το ενδιαφέρον για αυτήν την διεργασία εντοπίζεται στην εφαρμογή της για τον καθαρισμό από το περιεχόμενο CO, πλούσιων σε Η2 αέριων μιγμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμο σε κυψελίδες καυσίμου τύπου PEM. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάστηκαν οι καταλυτικές ιδιότητες τριών συστημάτων: Au/α-Fe2O3, Pt/γ-Al2O3 και CuO-CeO2, για την εν λόγω διεργασία. Η μελέτη εντοπίστηκε, κατά κύριο λόγο, στους καταλύτες CuO-CeO2, οι οποίοι δε περιέχουν πολύτιμο μέταλλο. Στους εν λόγω καταλύτες, παράμετροι της μελέτης ήταν η μέθοδος παρασκευής, η φόρτιση των καταλυτών σε ενεργό φάση και η θερμοκρασία ενεργοποίησής τους. Σε κάθε περίπτωση εξετάστηκε η ενεργότητα, εκλεκτικότητα και σταθερότητα των καταλυτών, καθώς και η ανθεκτικότητά τους στην παρουσία CO2 και Η2Ο στην τροφοδοσία. Για το χαρακτηρισμό των καταλυτών χρησιμοποιή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The development of efficient catalysts for the selective oxidation of CO in the presence of excess H2 is the goal of intense research effort during the last years, due to the application of this process in removal of CO from H2-rich gas mixtures, which are used as fuel in PEM fuel cells. The catalytic properties of three systems: Au/α-Fe2O3, Pt/γ-Al2O3 και CuO-CeO2, were investigated for the title process of the present thesis. The study was focused mainly on the CuOCeO2 catalysts, which do not contain a noble metal. Parameters of the study were: the preparation method, the metal loading and the activation temperature. The activity, selectivity and stability of catalysts, and also their tolerance in the presence of CO2 and Η2Ο in the feed, were examined. The catalysts were characterized by: a) atomic adsorption spectroscopy, b) N2 adsorption, c) X-ray diffraction, d) electron microscopy, e) thermogravimetry, f) X-ray photoelectron spectroscopy and g) temperature-programmed dynamic test ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14271
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14271
ND
14271
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a catalytic process for the selective oxidation of CO in excess H_2
Συγγραφέας
Αυγουρόπουλος, Γεώργιος του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2003
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Βερύκιος Ξενοφών
Βαγενάς Κωνσταντίνος
Μπογοσιάν Σολομών
Κονταρίδης Δημήτριος
Ματράλης Χαράλαμπος
Παπαδοπούλου Χριστίνα
Πομώνης Φίλιππος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Εκλεκτική οξείδωση του CO; Περίσσεια H_2; Οξείδιο του χαλκού; Δημήτρια; Χρυσός; Λευκόχρυσος; Επίδραση CO2 και H2Ο; Οξειδοαναγωγικός μηχανισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxvi, 326 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)