Οξείδωση πτητικών οργανικών ενώσεων σε καταλύτες μεταλλικών οξειδίων

Περίληψη

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις ( VOCs) είναι σημαντικοί αέριοι ρύποι που εκπέμπονται από πλήθος διεργασιών. Η καταλυτική οξείδωση αποτελεί κύρια μέθοδο κατεργασίας αέριων αποβλήτων που περιέχουν VOCs καθώς απαιτεί χαμηλότερες θερμοκρασίες απ’ ότι η θερμική τους καύση. Οι τυπικοί καταλύτες οξείδωσης VOC είναι Pt ή Pd υποστηριγμένα σε Al2O3. Η ανάπτυξη καταλυτών υψηλότερης ενεργότητας και χαμηλότερου κόστους σε σύγκριση με τους καταλύτες ευγενών μετάλλων αποτελεί κύριο ερευνητικό στόχο στο εν λόγω πεδίο.Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η οξείδωση τριών αντιπροσωπευτικών οργανικών ενώσεων (αιθανόλη, οξικός αιθυλεστέρας και τολουόλιο) σε καταλύτες CuO-CeO2 και MnOx–CeO2 που παρασκευάστηκαν με δύο διαφορετικές μεθόδους: την μέθοδο της καύσης και τη μέθοδο του κιτρικού οξέος. Σε κάθε περίπτωση εξετάστηκε η ενεργότητα και η σταθερότητα των καταλυτών καθώς επίσης και η ανθεκτικότητά τους στην παρουσία CO2 και Η2Ο στην τροφοδοσία. Για το χαρακτηρισμό των καταλυτών χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες τε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Volatile organic compounds (VOC) are major air pollutants emitted from various sources. Catalytic combustion is one important technology for eliminating VOC emissions, as it takes place at temperatures lower than those required for thermal incineration. Noble metal (Pt, Pd) catalysts, supported on Al2O3 or other oxides are considered as state-of the art catalysts in VOC combustion. The development of catalysts with higher activities and lower cost compared to noble metal catalysts is the aim of many research activities in this field.The present thesis deals with the investigation of catalytic properties of CuO-CeO2 and MnOx–CeO2 catalysts, in the oxidation of ethanol, ethyl acetate and toluene. Catalysts were prepared via the urea-nitrate combustion method and via the citric acid route. The activity and the stability of catalysts, as well as their tolerance in the presence of CO2 and Η2Ο in the feed, were examined. The catalysts were characterized by: a) N2 adsorption, b) X-ray diffrac ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27837
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27837
ND
27837
Εναλλακτικός τίτλος
Complete volatile organic compounds oxidation over metal oxides catalysts
Συγγραφέας
Δελημάρης, Δημήτριος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ιωαννίδης Θεόφιλος
Κορδούλης Χρήστος
Ματράλης Χαράλαμπος
Λυκουργιώτης Αλέξιος
Βερύκιος Ξενοφών
Πομώνης Φίλιππος
Κονταρίδης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Οξείδωση πτητικών οργανικών ενώσεων; Αιθανόλη; Οξικός αιθυλεστέρας; Τολουόλιο; Οξείδιο του δημητρίου (CeO2); Οξείδιο του μαγγανίου; Φαινόμενο αντιστάθμισης; TPD - TPO αιθανόλης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)