Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ελαιοτριβείων

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται η εφαρμογή της οξειδωτικής διεργασίας του αντιδραστηρίου Fenton συνδυασμένη με αναερόβια χώνευση για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων 3φασικου ελαιοτριβείου. Αρχικά, στο δείγμα υγρού αποβλήτου πραγματοποιήθηκε προεπεξεργασία με χημική οξείδωση σε έναν αντιδραστήρα συνεχούς ανάδευσης με το αντιδραστήριο Fenton όπου ο σχετικός λόγος των αντιδραστηρίων μεταβαλλόταν (H2O2/FeSO4 7H2O), ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες συγκεντρώσεις τους, οι οποίες διαμόρφωναν και την τελική συγκέντρωση υδρογονοκατιόντων (pH) στο διάλυμα, υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια κάθε πειράματος, υπολογιζόταν η επί τοις εκατό απομείωση του οργανικού άνθρακα του αποβλήτου (%TOC) και η επί τοις εκατό απομείωση των φαινολικών ενώσεων (%TPC), ενώ στο τέλος κάθε πειράματος υπολογιζόταν η ψευδοσταθερά Α΄ τάξεως Απόδοσης Ελάττωσης Φαινολικών Ενώσεων (kTPC) και η ψευδοσταθερά Α΄ τάξεως Αφομοίωσης Οργανικού Άνθρακα (kTOC). Αυτή η προωθημένη οξειδωτική επεξεργασία επέτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis presents the application of Fenton’s reagent oxidation process combined with anaerobic digestion for the treatment of 3-phase olive mill wastewater. Initially, the waste liquid sample undergone pretreatment by chemical oxidation in a continuous stirred reactor with Fenton reagent where the relative ratio of the reactants was varied (H2O2/FeSO4 7H2O), depending on their used concentrations, which were forming and the final concentration of hydrogen cations (pH) in the solution, under a controlled temperature.During each experiment, it was calculated the percentage of the wastewater’s organic carbon decreasing (% TOC) and the percentage decreasing of phenolic compounds (% TPC), while at the end of each experiment was calculated the First Class pseudo-constant of the Reduction Performance of Phenolic Compounds (kTPC) and the First Class pseudo-constant of Organic Carbon assimilation (kTOC). This enhanced oxidative pretreatment enable achieving reductions of about 85% and 30% o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38820
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38820
ND
38820
Εναλλακτικός τίτλος
Olive mills wastewaters' energy valorisation
Συγγραφέας
Μπαμπαλιούτας, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών. Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βλυσίδης Απόστολος
Κούκιος Εμμανουήλ
Μουτσάτσου- Τσίμα Αγγελική
Λοϊζίδου Μαρία
Τσίμας Σταμάτιος
Ανδρέοπουλος Ανδρέας
Χαραλάμπους Αικατέρινη- Ιωάννα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αντιδραστήριο Fenton; Αναερόβια χώνευση; Απόβλητα 3-φάσεων ελαιοτριβείων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
219 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)