Παράγοντες επιτυχούς εκμάθησης ξένης ή δεύτερης γλώσσας

Περίληψη

Η πολυγλωσσία και η εκμάθηση γλωσσών αποτελούν στις σύγχρονες κοινωνίες όλο και πιο συχνά φαινόμενα εξαιτίας της αυξανόμενης κινητικότητας ανθρώπων και λαών. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα των παραγόντων που συνεισφέρουν στην επιτυχία της εκμάθησης δεύτερης ή ξένης γλώσσας, με αφορμή την κοινή διαπίστωση ότι παρατηρείται σημαντική διακύμανση στις επιδόσεις σε επικοινωνιακό επίπεδο όσων επιχειρούν να κατακτήσουν μια γλώσσα άλλη από τη μητρική τους. Χρησιμοποιώντας ποικίλες ερευνητικές μεθόδους, όπως ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, συγκριτική ανάλυση, περιγραφική στατιστική, ανάλυση συσχετίσεων και παλινδρόμησης, αναγνωρίσαμε τους επικρατέστερους παράγοντες επιτυχίας στους μαθητές-χρήστες της γλώσσας στόχου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Εξετάσαμε επίσης τις σχέσεις αυτών των παραγόντων με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσων αριστεύουν σε μια ξένη γλώσσα. Ιδιαίτερη προσοχή αποδόθηκε στα στοιχεία εκείνα που επιτρέπουν την πρόβλεψη της επιτυχίας, όπως αυτό της συσχέτισης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Multilingualism and language learning constitute increasingly common phenomena in contemporary societies due to people’s rising mobility. The present study aims to investigate the factors that contribute to the success in second or foreign language learning, based on the observation that the performances in communication of those who attempt to master a language, other than their mother language, vary considerably. Using various methods, such as questionnaires, interviews, comparative analysis, descriptive statistics, correlation and regression analysis, we identified predominant factors of success in learners-users of the target language, taking their particularities into consideration. We have also examined the relations of those factors with specific characteristics of learners who excel in foreign language. A particular importance was accorded to elements that permit success prediction, as it is the correlation between practice and the factor teacher and class, or even the learner’ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Le plurilinguisme et l'apprentissage des langues sont des phénomènes de plus en plus courants dans les sociétés contemporaines en raison de la mobilité croissante des individus et des peuples. Cette étude se penche sur les facteurs qui contribuent au succès de l'apprentissage d'une langue étrangère ou seconde, en partant du constat que les performances en communication varient considérablement d'une personne à l'autre lorsque ces dernières tentent de maîtriser une langue autre que leur langue maternelle. En utilisant diverses méthodes d'investigation telles que des questionnaires, des entretiens, des analyses comparatives, des statistiques descriptives, des analyses de corrélations et de régression, nous avons identifié les facteurs de réussite prédominants chez les apprenants-utilisateurs de la langue cible, en tenant compte de leurs particularités. Nous avons également examiné les relations entre ces facteurs et les caractéristiques spécifiques des apprenants qui excellent dans une l ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55821
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55821
ND
55821
Εναλλακτικός τίτλος
Factors of success in foreign or second language learning
Facteurs de succès dans l’apprentissage d’une langue étrangère ou seconde
Συγγραφέας
Πανουσοπούλου, Κωνσταντίνα (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής των Γλωσσών
Εξεταστική επιτροπή
Delhaye Olivier
Κακογιάννη-Ντόα Φρύνη
Κορδώνη Αγγελική
Αναστασιάδη Μαρία-Χριστίνα
Κατσαντώνη Μαρία
Τσακνάκη Ολυμπία
Κρυστάλλη Πηνελόπη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Γλώσσα και Γλωσσολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γλωσσική εκμάθηση; Γλωσσική διδασκαλία; Ατομικές διαφορές; Ξένη γλώσσα; Δεύτερη γλώσσα; Παράγοντες επιτυχίας; Προφίλ μαθητή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)