Διερεύνηση των επιπέδων έκφρασης μορίων σχετιζόμενων με την εμφάνιση και αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού με τριπλά αρνητικό φαινότυπο

Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ: Η αγγειογένεση εμπλέκεται στην ανάπτυξη και στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Στον καρκίνο του μαστού ελέγχεται από τον σηματοδοτικό άξονα του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF). Επιπλέον ελέγχε¬ται από διάφορους προαγγειογενετικούς παράγοντες στους οποίους περιλαμβά¬νεται ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας συνδεδεμένος με ηπαρίνη (HB-EGF) και ο αυξητικός παράγοντας των αιμοπεταλίων – CC (PDGF-CC), καθώς επίσης και συνυποδοχείς όπως η νευροπιλίνη -1 (NRP-1) οι οποίοι εμπλέκο¬νται προγνωστικά και θεραπευτικά στους ασθενείς με καρκίνο μαστού. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί ο προσδιορισμός της έκφρασης των προαναφερθέντων αγγειογενετικών παραγόντων στη συστηματική κυκλοφορία γυναικών με πρωτοεμφανιζόμενο καρκίνο μαστού και η συσχέτιση τους με τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), το εμμηνορρυσιακό status, τους ιστολογικούς τύπους και τους μοριακούς υπότυπους του καρκίνου του μαστού. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 205 προεμμηνοπαυ-σιακέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

AIM: Angiogenesis plays a critical role in the growth and proliferation of cancer cells. In breast cancer it is mediated by the vascular endothelial growth factor (VEGF) signalling axis. Furthermore, it is regulated by different proangiogenic factors, such as heparin- binding – EGF- like growth factor (HB-EGF) and platelet – derived growth factor – CC (PDGF-CC) in addition to co – receptors, such as neuropilin – 1 (NRP-1), which are implicated in the prognosis and therapy of breast cancer patients. The purpose of the present study is to determine the expression of the aforementioned angiogenic factors in the systemic circulation of women with early breast cancer and the correlation with body mass index (BMI), menopausal status, histological types and molecular subtypes of breast cancer. PATIENTS AND METHOD: The study cohort consisted of 205 premenopausal and postmenopausal patients with early breast cancer and 31 healthy donors. We assessed the serum levels of VEGF, HB-EGF, PDGF -CC an ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2025)
DOI
10.12681/eadd/55779
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55779
ND
55779
Εναλλακτικός τίτλος
Exploration of the expression levels of molecules related to the appearance and treatment of breast cancer with a triple negative phenotype
Συγγραφέας
Μπαλαλής, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Ευθύμιος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βλαχοδημητρόπουλος Δημήτριος
Αρκαδόπουλος Νικόλαος
Σπηλιοπούλου Χάϊδω
Ψυρρή Διαμάντω
Ζαγουρή Φλώρα
Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Δανιάς Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Αγγειογένεση; Τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.