Αξιολόγηση της συνάφειας των διαφορετικών πηγών μεταβλητότητας για την επιβίωση των τροφιμογενών παθογόνων: προσαρμογή στο στρες έναντι γενετικών ετερογενειών

Περίληψη

Η αποτίμηση του μικροβιακού κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας. Πηγές μεταβλητότητας στους μικροοργανισμούς, όπως η προσαρμογή στο στρες και οι γενετικές ετερογένειες, μπορούν να επηρεάσουν την επιβίωση, την ανάπτυξη και τη λοιμογόνο δράση των μικροοργανισμών και την ικανότητά τους να προκαλούν ασθένειες ή αλλοίωση των τροφίμων. Επί του παρόντος, υπάρχουν μεγάλα κενά γνώσης σχετικά με τη μεταβλητότητα της μικροβιακής απόκρισης και η κατανόηση της είναι απαραίτητη για την ακριβή εκτίμηση των πιθανών κινδύνων και την ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων ελέγχου. Υπό το πρίσμα αυτό, η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει να συγκρίνει και να αξιολογήσει τη σημασία της προσαρμογής στο στρες και των γενετικών ετερογενειών σε μικροοργανισμούς για την επιβίωση των βακτηρίων κάτω από θερμικές επεξεργασίες. Στο Κεφάλαιο Ι συζητείται η θερμική αδρανοποίηση δύο στελεχών Salmonella (Salmonella Enteritidis CECT4300 και Salmonella Senftenberg CECT4565) τόσο σε ισοθερμικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Microbial risk assessment is crucial for protecting public health and the food supply chain. Sources of variability in microorganisms, such as stress adaptation and genetic heterogeneities, can affect the survival, growth and virulence of microorganisms and their ability to cause disease or food spoilage. There are currently large knowledge gaps regarding the variability of the microbial response and understanding it is essential for accurately estimating potential risks and developing effective control measures. In light of this, this PhD thesis aims to compare and evaluate the importance of stress adaptation and genetic heterogeneities in microorganisms for the survival of bacteria under thermal treatments. Chapter I discusses the thermal inactivation of two Salmonella strains (Salmonella Enteritidis CECT4300 and Salmonella Senftenberg CECT4565) under both isothermal and dynamic conditions. For isothermal treatments, S. Senftenberg was found to be much more resistant than S. Enteriti ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

La evaluación de riesgos microbianos es crucial para proteger la salud pública, así como para que la cadena de suministro de alimentos sea eficiente. La evaluación debe considerar varias fuentes variabilidad en la respuesta microbiana, tales como la adaptación al estrés y las heterogeneidades genéticas, ya que éstas pueden afectar la supervivencia, el crecimiento y la virulencia de los patógenos alimentarios influyendo a su capacidad para causar enfermedades en humanos o alteraciones en los alimentarios. Actualmente existen grandes lagunas de conocimiento en cuanto a la variabilidad de la respuesta microbiana, por lo que su elucidación es esencial para una estimación precisa del riesgo, así como para el desarrollo de medidas de control eficaces. En base a esto, esta tesis de doctorado tiene como objetivo evaluar y comparar la importancia de la adaptación al estrés y las heterogeneidades genéticas en los microorganismos para la supervivencia de las bacterias a los tratamientos térmicos. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54479
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54479
ND
54479
Εναλλακτικός τίτλος
Assessing the relevance of different sources of variability on the survival of foodborne pathogens: stress adaptation against genetic heterogeneities
Evaluación de la importancia de diferentes fuentes de variabilidad en la supervivencia de microorganismos patótenos alimentarios: adaptación al estrés frente a la heterogeneidad genética
Συγγραφέας
Γεωργαλής, Λεωνίδας (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Universidad Politécnica de Cartagena, España
Εξεταστική επιτροπή
Palop Gómez Alfredo
Melo Possas Arícia Mara
Chochlakis Dimosthenis
Garre Pérez Alberto
Fernández Escamez Pablo
Psaroulaki Anna
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονική Βιοτεχνολογία ➨ Βιοτεχνολογία τροφίμων
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιδημιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Προγνωστική μικροβιολογία; Εκτίμηση μικροβιακού κινδύνου; Μικροβιακή αδρανοποίηση; Προσαρμογή στο στρες; Γενετικές ετερογένειες; Γενετική μεταβλητότητα; Φαινοτυπική μεταβλητότητα
Χώρα
Ισπανία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)