Καταγραφή μυοσκελετικών τραυματισμών και παράγοντες κινδύνου σε αθλητές με κινητική αναπηρία που συμμετέχουν σε Διεθνείς Αγώνες

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει τους μυοσκελετικούς τραυματισμούς και τους εξωγενείς παράγοντες κινδύνου σε εν ενεργεία αθλητές/τριες με κινητική αναπηρία, που συμμετείχαν σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα ή Διεθνείς Αγώνες και να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά των μυοσκελετικών τραυματισμών σε κάθε άθλημα ξεχωριστά. Επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν να ελέγξει την εγκυρότητα και αξιοπιστία των ερωτηματολογίων «Αγωνιστικής Αυτοπεποίθησης Αθλητών μετά την Αποκατάσταση» των Christakou, Stavrou, Psychountaki και Zervas (2007) και «Προσοχής Αθλητών μετά την Αποκατάσταση» των Christakou, Zervas, Psychountaki και Stavrou (2012), για τη χρήση τους από άτομα με κινητική αναπηρία. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 324 αθλητές/τριες (260 άντρες & 64 γυναίκες) υψηλού αγωνιστικού επιπέδου με κινητική αναπηρία που συμμετείχαν σε 14 παραολυμπιακά αθλήματα. Για την καταγραφή και διερεύνηση των τραυματισμών, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Malliou και συνεργάτες (2007) τροποποιημένο για τι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this study was to record the musculoskeletal injuries and external risk factors in active athletes with disabilities, who participated in Panhellenic Championships or International Games and to investigate the characteristics of musculoskeletal injuries in each sport separately. Further research objectives was to check the validity and reliability of questionnaires ''Competitive Self-Confidence of Athletes after Rehabilitation" by Christakou, Stavrou, Psychountaki and Zervas (2007) and " Attention of Athletes after Rehabilitation" by Christakou, Zervas, Psychountaki and Stavrou (2012 ), for use by people with disabilities. The research sample consisted of 324 athletes (260 men & 64 women) of a high competitive level with disabilities who participated in 14 Paralympic sports. For recording and investigation of injuries was used the questionnaire Malliou et al. (2007), modified for the needs of research and the questionnaires of ''Competitive Self-Confidence of Athletes a ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2025)
DOI
10.12681/eadd/53432
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53432
ND
53432
Εναλλακτικός τίτλος
Recording of musculoskeletal injuries and risk factors in athletes with physical disabilities participating in International Games
Συγγραφέας
Καγιάογλου, Αναστασία του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Μάλλιου Παρασκευή
Μπενέκα Αναστασία
Γιοφτσίδου Ασημένια
Κουρτέσης Θωμάς
Κωφοτόλης Νικόλαος
Σκορδίλης Εμμανουήλ
Μπάτσιου Σοφία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμη άθλησης
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Αποκατάσταση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Ψυχολογία, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Αθλητικοί τραυματισμοί; Κινητική αναπηρία; Παραολυμπιακά αθλήματα; Εξωγενείς παράγοντες τραυματισμού; Αγωνιστική αυτοπεποίθηση; Προσοχή αθλητών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.