Αξιολόγηση βιοτύπων του ζιζανίου Lolium spp. ως προς την ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα glyphosate και glufosinate, οικολογική προσαρμογή και εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης: -: -

Περίληψη

Το glyphosate αποτελεί το πιο διαδεδομένο ζιζανιοκτόνο για τη διαχείριση των ζιζανίων σε ετήσιες και πολυετείς καλλιέργειες, αλλά και σε ακαλλιέργητες εκτάσεις. Ωστόσο, τα ανθεκτικά στο glyphosate ζιζάνια αποτελούν μία διαχρονική πρόκληση για τα γεωργικά συστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, οδηγώντας σε επιπρόσθετο κόστος διαχείρισης και απώλειες στην απόδοση των καλλιεργούμενων φυτών. Επιπρόσθετα, η χρήση του glufosinate, ενός ζιζανιοκτόνου που εφαρμοζόταν για τη διαχείριση ανθεκτικών βιότυπων στο glyphosate, έχει πλέον ανακληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ και για το ίδιο υπήρχαν αναφορές ανθεκτικών βιότυπων ζιζανίων. Ένα είδος ζιζανίου για το οποίο υπάρχουν αρκετές αναφορές ανθεκτικότητας παγκοσμίως είναι η ήρα (Lolium spp.). Η συνεχής αύξηση των ανθεκτικών βιότυπων ήρας δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη ζιζανιοκτονία σε ένα περιβάλλον συνεχούς ανάκλησης συνθετικών ζιζανιοκτόνων. Η έγκαιρη ανίχνευση των ανθεκτικών βιότυπων στα ζιζανιοκτόνα είναι κρίσιμη για την έγκαιρη και αποτελεσματική δι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Glyphosate is the most widely used herbicide for weed management in annual and perennial crops, as well as non-crop areas. However, glyphosate-resistant weeds are a growing challenge in agriculture worldwide, leading to additional management costs and losses in crop yield. In addition, the use of glufosinate, a herbicide used to manage glyphosate-resistant biotypes, has now been withdrawn from the European Union, while glufosinate-resistant weed populations have also been reported. A weed species with several resistance cases worldwide is ryegrass (Lolium spp.). The continued occurence of resistant weed biotypes makes weed control even more challenging in an environment of continuous withdrawal from synthetic herbicides.Early detection of herbicide-resistant biotypes before they become widespread is critical in weed resistance management. In the present thesis, 54 and 39 Lolium rigidum biotypes were examined as possible resistant to glyphosate and glufosinate, respectively. The evaluat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52838
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52838
ND
52838
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of the resistance of Lolium spp. biotypes to the herbicides glyphosate and glufosinate, fitness cost study and integrated weed management
Συγγραφέας
Χειμώνα, Νικολίνα (Πατρώνυμο: Χριστόφορος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Επιστημών των Φυτών. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Εργαστήριο Γεωργίας
Εξεταστική επιτροπή
Τραυλός Ηλίας
Μπιλάλης Δημήτριος
Καρκάνης Ανέστης
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλιά
Χάχαλης Δημοσθένης
Γιτσόπουλος Θωμάς
Κανάτας Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Αγρονομία και Επιστήμη φυτικής παραγωγής
Λέξεις-κλειδιά
Lolium rigidum; Aνθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα; Glyphosate; Glufosinate; Κόστος προσαρμοστικότητας; Καλλιέργειες κάλυψης; Εδαφοκάλυψη; Στελεχοκοπή; Ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)