Η επίδραση της εφαρμογής παρεμβατικών προγραμμάτων σχεδιασμένα με συμμετοχικές διεργασίες μάθησης στην αλλαγή των γνώσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην παροχή πρώτων βοηθειών

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα παιδικά ατυχήματα αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα στη σύγχρονη κοινωνία. Αρκετά από αυτά συμβαίνουν στο σχολικό περιβάλλον. Η πρόληψη και η φροντίδα αποτελούν κύριους στόχους των εκπαιδευτικών στην διαδικασία της ανάπτυξης και της ευεξίας των μαθητών/τριών. Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης είναι η εκμάθηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων πρώτων βοηθειών καθώς και η απόκτηση ικανοτήτων που θα συντελέσουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς και της στάσης των εκπαιδευτικών όταν χρειαστεί να διαχειριστούν έκτακτες καταστάσεις υγείας. Υλικό – Μέθοδος: Πρόκειται για μία ποσοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, της οποίας ο πληθυσμός – στόχος αποτελείται από 908 εκπαιδευτικούς, 458 εκ των οποίων (50.4%) απαρτίζουν την ομάδα εκπαιδευτικής παρέμβασης και οι υπόλοιποι 450 (49.6%) την ομάδα ελέγχου. Η εκπαιδευτική μαθησιακή μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι σχεδιασμένη με ενεργητικές συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης. Για τη συλλογή των δεδομένων που έλαβαν χώρα από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: The childhood accidents and injuries are a major problem in modern society. Many of these accidents occur in the school environment. Prevention and care are the main goals of teachers in the process of growing and well-being of students. Aim: The purpose of this study is to learn basic knowledge and skills of first aid as well as to acquire skills that will contribute to changing the behavior and attitude of teachers when they need to manage emergencies situations about children’s health. Material - Method: This is a quantitative randomized controlled study, the population of which consisted of 908 teachers, 458 of which (50.4%) constitute the educational intervention team and the remaining 450 (49.6%) are the control group. The educational learning method which used is designed with active participatory learning processes. For the data collection, that took place from September 2015 to May 2016, a questionnaire of demographic characteristics and assessment of first aid k ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51360
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51360
ND
51360
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of implementing intervention programs designed with participatory learning processes on changing the knowledge of primary education teachers in the provision of first aid
Συγγραφέας
Τσάπαλος, Γεώργιος του Ανδρέα
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. Τμήμα Νοσηλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Τζιαφέρη Στυλιανή
Τραυλός Αντώνιος
Πρεζεράκος Παναγιώτης
Καλοκαιρινού Αθηνά
Σακελλάρη Ευανθία
Περδικάρης Παντελεήμονας
Μιχόπουλος Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Νοσηλευτική
Λέξεις-κλειδιά
Αγωγή Υγείας; Βιωματική παρέμβαση σε εκπαιδευτικούς; Εκπαίδευση ενηλίκων; Παιδικά ατυχήματα; Πρώτες βοήθειες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)