Μοντελοποίηση του μη καταστροφικού ελέγχου με τη μέθοδο των δινορρευμάτων δοκιμίων με αξονική συμμετρία με αξονικές ασυνέχειες με χρήση μεθόδου ολοκληρωτικής εξισώσεως

Περίληψη

Ο Μη Καταστροφικός Έλεγχος σε βιομηχανικές εφαρμογές, και κυρίως στην πυρηνική τεχνολογία και την αεροναυπηγική έχει οδηγήσει στην ανάγκη ταχέων και ακριβών μοντέλων. Τέτοιο μοντέλα είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη μεθόδων επιθεώρησης, τη βελτιστοποίηση των ανιχνευτικών διατάξεων, την αξιολόγηση των καμπυλών Πιθανότητας Ανίχνευσης (POD) ή για τον χαρακτηρισμό των ρωγμών. Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στον Μη Καταστροφικό Έλεγχο με τη μέθοδο των δινορρευμάτων διαστρωματωμένων κυλινδρικών δοκιμίων με ασυνέχειες στον άξονα z, τα οποία φέρουν μία στενή ρωγμή. Αναπτύσσεται ένα μοντέλο επιθεώρησης τέτοιων δοκιμίων, ούτως ώστε να εφαρμοστεί για την επιθεώρηση των ήλων προσαρμογής που απαντώνται στην αεροναυπηγική και στους σωλήνες των ατμογεννητριών στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας. Το μοντέλο είναι βασισμένο στην μέθοδο ολοκληρωτικής εξισώσεως. Πιο συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό της μεταβολής της σύνθετης αντίστασης, απαιτείται η επίλυση μίας ολοκληρωτικής εξίσωσης επί της επιφ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Nondestructive Testing (NDT) of parts for industrial applications such as in nuclear and aeronautical industry has led to the need for fast and precise models. Such models are useful for the development of the inspection methods, the optimisation of probes, the evaluation of the Probability of Detection (POD) curves or for the flaw characterisation.This PhD thesis focuses on the eddy-current NDT of layered cylindrical pieces with discontinuities in the z direction and containing a narrow crack. A model for the inspection of such pieces is developed in order to be applied on the inspection of fastener holes met in aeronautics and of steam generator tubes in nuclear sector.The model is based on an integral equation formalism. More precisely, for the calculation of the impedance change one needs to solve an integral equation over the surface of the narrow crack, which is represented by a surface electric dipole distribution. This is the method known as surface integration method (SIM). Th ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Le contrôle non destructif (CND) de pièces pour des applications dans l'industrie a mené au besoin de modèles rapides et précises. Tels modèles servent au développement des méthodes d'inspection, à l'optimisation des capteurs utilisés aux essais, à l'évaluation des courbes de Probabilité de Detection (POD) ainsi qu'à la caractérisation de défauts. Cette thèse se focalise au CND par Courants de Foucault (CF) de pièces cylindriques avec des discontinuités selon z et contenant un défaut fin. Un modèle pour l'inspection de telles pièces a été développé afin de traiter des applications comme l'inspection des pièces alésées trouvées en aéronautique et des tubes des générateurs de vapeur utilisés dans l'industrie nucléaire. Ce modèle est basé sur une formulation d'équation intégrale. Plus précisément, la variation de l'impédance du capteur, dit signal CF, est calculée à partir d'une équation intégrale sur la surface du défaut. La formulation suivie est basée sur la méthode d'intégration surfa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50992
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50992
ND
50992
Εναλλακτικός τίτλος
Eddy-current testing modeling of axisymmetric pieces with discontinuities along the axis by means of an integral equation approach
Modélisation du CND par courants de Foucault des pièces axisymmetriques avec des discontinuités suivant l'axe à l'aide d'une formulation d'équation intégrale
Συγγραφέας
Πιπής, Κωνσταντίνος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Universite Paris Saclay, 75013 Paris, France
Εξεταστική επιτροπή
Lesselier Dominique
Lambert Marc
Sollier Thierry
Theodoulidis Theodoros
Skarlatos Anastasios
Tamburrino Antonello
Granet Gérard
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Μηχανική και συστήματα επικοινωνιών, Τηλεπικοινωνίες
Λέξεις-κλειδιά
Μη καταστροφικός έλεγχος; Δινορρεύματα; Μέθοδος ολοκληρωτικών εξισώσεων; Ηλεκτρομαγνητισμός
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.