Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και η δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα

Περίληψη

Οι τρέχουσες ανάγκες για τον εξορθολογισμό της διαχείρισης του κράτους οδηγούν όχι μόνο στον έλεγχο των δημοσίων δαπανών αλλά και στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των δημόσιων κονδυλίων. Η Ελλάδα, με τη σειρά της, ανέλαβε την πρόκληση να εγκαινιάσει μια νέα κουλτούρα διαχείρισης που βασίζεται στην ενισχυμένη διαφάνεια και τον καλύτερο έλεγχο των δημόσιων πόρων, όπως αναπτύχθηκε τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, οι προκλήσεις αυτής της νέας κουλτούρας που συνδέονται με μια νέα λογική πιο ενεργούς δημοσιονομικής διαχείρισης βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την υπάρχουσα υποδομή του ελληνικού δημοσιονομικού δικαίου, όπως αναπτύσσεται από την αντίστοιχη νομοθεσία και νομολογία, καθώς και όπως αποτυπώνεται στο υφιστάμενο λογιστικό σύστημα και γενικά στον οικονομικό έλεγχο του κράτους. Υπό το φως των ανωτέρω και με αφορμή την επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών και της σχετικής ανάγκης προσαρμογής στο νέο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, η Ελλάδα έχει ξεκινήσει τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current requirements of rationalization of the State management induce not only a control of public expenditure but also an improvement of the financial management of public money. Greece took up, in its turn, the challenge of initiation to a new culture of management based on a reinforced transparency and a better control of public funds, as developed at an international as well as a European level. However, the stakes of this new culture related to the logic of the new public management and an active management of public finances run up against an unsuited nomenclature of Greek budgetary law, as envisaged by the respective legislation and jurisprudence, and against the limits of its accountability system and its financial controls. Under the combined effect of the degradation of public finances and the correlative need for the adaptation to the new socio-economic environment, Greece launched a modernization of management techniques, such as the revision of its administrative syst ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Les impératifs actuels de la rationalisation de la gestion de l’Etat induisent non seulement une maîtrise de la dépense publique mais aussi une amélioration de la gestion financière des deniers publics. La Grèce a relevé, à son tour, le défi de l’initiation à une nouvelle culture de gestion fondée sur une transparence renforcée et sur un meilleur contrôle des fonds publics, telle que développée tant au plan international qu’au plan européen. Or, les enjeux de cette nouvelle culture liée à une logique du nouveau management public et à une gestion active des finances publiques se heurtent à une nomenclature inadaptée du droit budgétaire grec, tel que prévu par la législation et la jurisprudence respectives, et aux limites de son système comptable et de son contrôle financier en général. Sous l’effet conjugué de la dégradation des finances publiques et de la nécessité corrélative de l’adaptation au nouvel environnement socio-économique, la Grèce s’est lancée dans une modernisation des tec ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50311
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50311
ND
50311
Εναλλακτικός τίτλος
The control of public expenditure and the reform of public financial management in Greece
La maîtrise de la dépense publique et la réforme de la gestion financière publique en Grèce
Συγγραφέας
Βράνιαλη, Ευφροσύνη του Ιωάννης
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Εξεταστική επιτροπή
Bouvier Michel
Esclassan Bouvier Marie-Christine
Barilari André
Bienvenu Jean-Jacques
Flogaitis Spyridon
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Νομική επιστήμη, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Δημόσιες δαπάνες; Δημοσιονομική μεταρρύθμιση; Ελλάδα; Δημοσιονομικό δίκαιο; Αξιολόγηση απόδοσης; Έλεγχος δημοσίων δαπανών
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)