Ανάλυση της υιοθέτησης των στρατηγικών βιωσιμότητας στον τραπεζικό κλάδο

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει το ρόλο που διαδραματίζει η βιωσιμότητα στον τραπεζικό κλάδο. Διερευνάται ο ρόλος των τραπεζικών ιδρυμάτων στην υλοποίηση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως διαμορφώνεται και επικοινωνείται στους ετήσιους απολογισμούς τους βιωσιμότητας. Ταυτόχρονα, εξετάζει την επίδραση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις συμπεριφορικές προθέσεις και στάσεις των πελατών των τραπεζικών ιδρυμάτων. Για την ολιστικότερη προσέγγιση του αντικειμένου της διατριβής εφαρμόζονται διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και οικονομετρικές αναλύσεις με τη χρήση πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής, από την πλευρά των τραπεζικών ιδρυμάτων, επισημαίνεται το χαμηλό επίπεδο σύνδεσης των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των σημαντικών θεμάτων που αναδεικνύονται από τα τραπεζικά ιδρύματα μέσω της αρχής της ανάλυσης της ουσιαστικότητας. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται σε θέματα που σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis examines the role that sustainability plays in the banking industry. It investigates the role of banking institutions in the implementation of the Sustainable Development Goals, as these goals are formulated and communicated in their annual sustainability reports. At the same time, it examines the impact of the Sustainable Development Goals on the behavioral intentions and attitudes of the customers of the banking institutions. For a more holistic approach to the subject of the dissertation, different methodological approaches and econometric analyzes are applied using primary and secondary data. According to the results of the thesis, from the point of view of the banking institutions, it is highlighted the low level of linkage of the Sustainable Development Goals and the material issues that are highlighted through the materiality analysis. Greater emphasis is placed on issues related to the main activity of the industry, promoting the economic and social dimension of sus ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49993
ND
49993
Εναλλακτικός τίτλος
Analyzing the adoption of sustainable practices in the banking sector
Συγγραφέας
Σταυροπούλου, Αθανασία του Ιωάννης
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Σαρδιανού Ελένη
Μαλινδρέτος Γεώργιος
Ευαγγελινός Κωνσταντίνος
Καλαντώνης Πέτρος
Μητούλα Ρόιδω
Χονδρογιάννης Γεώργιος
Νικολάου Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Τραπεζικά ιδρύματα; Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης; Ουσιαστικότητα; Πελάτες; Συμπεριφορά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.