Το αρχαίο ελληνικό παρελθόν ως εργαλείο πολιτικής και διπλωματίας στον δυτικό κόσμο του 20ου και 21ου αιώνα

Περίληψη

Το Αρχαίο Ελληνικό Παρελθόν εργαλειοποιείται συχνά στη δυτική πολιτική και διπλωματία, ιδίως ως μέσο πειθούς, όπως συνήθως αποτελεί παιδευτική υποδομή και στοιχείο διανοητικού εξοπλισμού για τον πολίτη του δυτικού κόσμου. Πώς όμως και γιατί ειδικά το Αρχαίο Ελληνικό Παρελθόν επιλέγεται στο πολιτικό και διπλωματικό πεδίο να γίνεται στοιχείο ρητορικής «ορθοπραξίας» που συγκροτεί δικαιοπολιτική συνείδηση και σκέψη ακόμη και στον 21ο αιώνα; Η έρευνα αυτή πρωτοτυπεί, γιατί δεν έχει αφετηρία την κλασική ελληνική γραμματεία και διανόηση, αλλά τμήματα από λόγους δυτικών πολιτικών ή διπλωματών όπου το Αρχαίο Ελληνικό Παρελθόν αποδεικνύεται ότι συσσωματώνει μια διαρκώς σύγχρονη έκφραση με πανανθρώπινη αποδοχή: ο λόγος της κλασικής Ελλάδας δηλαδή, αφ’ ενός προσφέρει και αφ’ ετέρου διερμηνεύει διεποχικά την πολιτική θεωρητική συνέχεια και υπαγορεύει την πρακτική αμεσότητα της καθολικής ελευθερίας, της δημοκρατίας, του μέτρου, της ειρήνης, του Κράτους Δικαίου. Έτσι, η δυτική πολιτική και η διπλωματ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Ancient Greek Past is often used in Western politics and diplomacy, especially as a tool of persuasion, as it is part of the educational infrastructure and an element of intellectual equipment for the citizen of the Western World. But how and why especially the Ancient Greek Past is chosen in the political and diplomatic field to become an element of rhetorical "orthodoxy" that constitutes legal-political consciousness and thought even in the 21st century? This research is original, because its base is not the classical Greek literature and intellect itself, but extracts from speeches delivered by Western politicians or diplomats where the Ancient Greek Past proves to embody a constantly modern expression with a universal acceptance; the speech and mindset of classical Greece both offers and interprets the political theoretical continuity from time to time and dictates the practical immediacy of universal freedom, of democracy, of μέτρον, of peace, of the Rule of Law. Thus, Western ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Il passato della Grecia antica è spesso utilizzato nella politica e nella diplomazia occidentale, soprattutto come strumento di persuasione, poiché fa parte dell'infrastruttura educativa ed intellettuale per i cittadini del mondo occidentale. Ma come e perché il passato della Grecia antica viene scelto in campo politico e diplomatico per diventare un elemento di "ortodossia" retorica che costituisce la coscienza e il pensiero giuridico-politico anche nel XXI secolo? La ricerca presente è originale, perché la sua base non è la letteratura greca classica e l'intelletto stesso, ma estratti di discorsi pronunciati da politici o diplomatici occidentali dove il passato della Grecia antica dimostra di incarnare un'espressione costantemente moderna con un'accettazione universale; il discorso e la mentalità della Grecia classica offrono e interpretano di volta in volta la continuità teorica politica e dettano l'immediatezza pratica della libertà universale, della democrazia, del μέτρον, della p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49394
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49394
ND
49394
Εναλλακτικός τίτλος
The ancient Greek past as a tool of politics and diplomacy in the Western World of the 20th and 21st centuries
Il passato greco antico come strumento di politica e diplomazia nel mondo occidentale del XX e XXI secolo
Συγγραφέας
Χαμουζάς, Αναστάσιος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Τομέας Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Συρόπουλος Σπυρίδων
Ντάλης Σωτήριος
Κοντογιώργης Γεώργιος
Σεϊμένης Ιωάννης
Μαρκαντωνάτος Ανδρέας
Στριμπής Ιωάννης
Παππάς Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Κλασσική λογοτεχνία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Ιστορία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες ➨ Πολιτική επιστήμη
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη ➨ Νομική επιστήμη, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Αρχαίο ελληνικό παρελθόν; Πολιτική και διπλωματία; 20ός, 21ος αιώνας; Δυτικός κόσμος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)