Η πρόσληψη της ελληνικής επανάστασης στη δημόσια σφαίρα του ελληνικού κράτους: (1832-1920)

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά την πρόσληψη της Ελληνικής Επανάστασης κατά τη διάρκεια του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα σε συνάρτηση με τη σταδιακή συγκρότηση της ελληνικής Δημόσιας Σφαίρας. Συγκεκριμένα, διερευνώνται τα ελληνόγλωσσα βιβλία και οι μεταφράσεις έργων για την Επανάσταση του 1821, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα δημοσιεύματα στον περιοδικό́ τύπο της εξεταζόμενης περιόδου. Η διατριβή διακρίνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται και αναλύονται τα ποσοτικά δεδομένα της έρευνας: οι τάσεις της εκδοτικής παραγωγής, τα είδη των έργων και των άρθρων, οι τόποι έκδοσής τους, οι διακυμάνσεις στην κυκλοφορία τους, όπως επίσης και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των συγγραφέων. Στο δεύτερο μέρος διερευνάται η πρόσληψη του Εικοσιένα από τους λόγιους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Αναλύονται παραδειγματικά οι διαφορετικές και συχνά αντικρουόμενες μεταξύ τους ιδέες και αντιλήψεις για τα υπό διαμόρφωση την περίοδο αυτή όρια της εθνικής ιστορίας, τα αίτια του Αγών ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD thesis studies the perception of the Greek Revolution during the 19th and the early 20th century in connection with the gradual formation of the Greek Public Sphere. Specifically, the Greek-language books and translations of works on the Revolution of 1821 are investigated, as well as the corresponding publications in the Periodical Press of the examined period. This thesis is divided into two parts. The first part presents and analyzes the quantitative data of the research: the trends of the publishing production, the types of works and articles, their places of publication, the fluctuations in their circulation, as well as the social characteristics of the authors. The second part investigates the comprehension of the Greek Revolution by the scholars of the 19th and early 20th century, by analyzing exemplary different and often conflicting ideas and perceptions of the boundaries of the national history that was formed at that time, the causes of the revolution, Philik ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48970
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48970
ND
48970
Εναλλακτικός τίτλος
The perception of the greek revolution in the public sphere of the greek state: (1832-1920)
Συγγραφέας
Πουλιάσης, Ευστάθιος (Πατρώνυμο: Σταματέλος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας. Τμήμα Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Πιζάνιας Πέτρος
Αγγελάκος Κωνσταντίνος
Τζάκης Διονύσιος
Καραπιδάκης Νικόλαος
Λάιου Σοφία
Ψαλλίδας Γρηγόριος
Ροτζώκος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Ελληνική ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Ελληνική Επανάσταση (1821); 19ος αιώνας; Δημόσια σφαίρα; Δημόσια ιστορία; Ελληνικός τύπος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
622 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)