Πολυκριτηριακό σύστημα καταγραφής και αξιολόγησης των υλικών και άυλων πολιτιστικών πόρων ενός τόπου, για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς: η περίπτωση της Άνω Σύρου

Περίληψη

Το παρόν άρθρο έχει ως βασικό αντικείμενο μελέτης, την πρόταση ενός καινοτόμου πολυκριτηριακού συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης των άυλων και υλικών πολιτιστικών πόρων ενός τόπου. Συγκεκριμένα αφορά τη δημιουργία ενός νέου επιστημονικού εργαλείου που αρχικά καταγράφει και εν συνεχεία, με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, αξιολογεί την πολιτιστική σημαντικότητα της έννομης και καταγεγραμμένης για κάθε τόπο άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εργασία καταλήγει στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα και στη κατάρτιση ενός εύκολα κατανοητού και διαχειρίσιμου από τον εκάστοτε χρήστη (φορέα, ιδιώτη, εταιρεία κλπ.), εγχειριδίου. Η βασική μεθοδολογία της έρευνας στηρίζεται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο, αφορά το θεωρητικό κομμάτι της έρευνας με την βιβλιογραφική επισκόπηση του άυλου και υλικού πολιτισμού. Το δεύτερο στάδιο αφορά το αμιγώς ερευνητικό κομμάτι, με την ανάπτυξη του πολυκριτηριακού συστήματος και την ολοκλήρωση του εγχειριδίου χρήσης, μέσα από την περ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The paper sheds new light on multicriteria decision-making systems, through the proposal of a new open access multicriteria evaluation based on a decision-making method. This methodology calls into question the creation of a calibration though a ranking list -best to worse- of the most significant tangible and intangible cultural assets of a place. It proposes a step by step, user-friendly manual in order to provide an easy understanding and application. The study follows the following steps: (a) a brief overview of the literature of the tangible and intangible cultural assets of places on a national and international level (b) the multicriteria decision-making system (in this step, the study proposes a new procedure for the recording and evaluation of the cultural assets of a place) (c) the case study of Ano Syros (d) conclusions. The research project proposes a new methodology, firstly as a new initiative to create a new multi criteria scientific tool and secondly through the in-dept ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49173
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49173
ND
49173
Εναλλακτικός τίτλος
Recording and evaluating the tangible and intangible cultural assets of a place through a multicriteria decision-making system, as a new approach to managing cultural heritage: the case of Ano Syros
Συγγραφέας
Λινάκη, Ελένη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Εξεταστική επιτροπή
Σερράος Κωνσταντίνος
Θεοδωρά Παναγιώτα
Στεφάνου Ιωσήφ
Χανιώτου Ελένη
Δούκας Χρυσόστομος
Παρθένιος Παναγιώτης
Ποζουκίδου Γεωργία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Πολιτισμός; Πολυκριτήρια ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
509 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)