Συγκροτήματα κατοικιών οργανωμένης δόμησης στην Ελλάδα: δυνατότητες και προοπτικές αναβάθμισης των οικισμών του οργανισμού εργατικής κατοικίας (Ο.Ε.Κ)

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η μελέτη - ανάλυση των συγκροτημάτωνκατοικιών οργανωμένης δόμησης της κρατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, μίακατηγορία του οικοδομικού αποθέματος του οποίου η σημερινή κατάσταση δενικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις κατοίκησης. Αρχικά, πραγματοποιείται ιστορικήαναδρομή των οικιστικών συγκροτημάτων στον Ευρωπαϊκό χώρο, ενώ στη συνέχειαδίνεται έμφαση στον Ελληνικό και μάλιστα στο βασικό φορέα υλοποίησης τους μεδράση έως και σήμερα τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).Η διάσταση της αναβάθμισης περιόρισε την έρευνα στα πρώτα 40 χρόνιαδράσης του Ο.Ε.Κ. από το 1954 έως το 1993 εντός της οποίας έχουν καταγραφεί σεπίνακες 410 οικισμοί πραγματοποιώντας διαχωρισμό τους σε χρονικές περιόδους. Οι373 οικισμοί τοποθετήθηκαν σε ηλεκτρονικούς χάρτες και συγχρόνως συγκεντρώθηκανοι χρησιμοποιούμενοι τύποι κατοικιών εντός τους. Η αναλυτική καταγραφή βοήθησεστην επανεκτίμηση του οικιστικού αποθέματος (κτιριακά κελύφη και αστική δομή), στηδιαπίστωση της υποβάθμισ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the thesis is the study of public housing estates in Greece, acategory of building stock, the current situation of which does not meet modernhousing requirements. The research starts with the analysis of housing complexes inEurope and then focuses on Greece; especially on WHO (Workers' HousingOrganisation), Greece's main housing service until today.Due to the general concept of upgrading research was limited in the first 40years of WHO's work (1954 - 1993). 410 housing estates of this period have beenrecorded in tables divided into three time sub-periods. 373 of them have been taggedon e-maps, while all housing types within them are analytically described andcategorized. This detailed recording resulted in the evaluation of the housing stock(building shells and urban structure), the diagnosis of the degradation and the puttingforward of upgrading proposals; primarily in an architectural and urban level,secondarily in a social, economic and institutional one.Thanks to sys ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30329
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30329
ND
30329
Εναλλακτικός τίτλος
Public housing estates in Greece: potential and prospects of upgrading housing complexes of workers' housing organisation (WHO)
Συγγραφέας
Γκουβούση, Σοφία (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καραμάνου_Ροδολάκη Ζωή
Αναστασιάδης Άγις
Νομικός Μιχαήλ
Οικονόμου Κωνσταντίνος
Σταθακόπουλος Παναγιώτης
Τεντοκάλη Ευαγγελία
Γαβρά Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Συγκροτήματα κατοικιών; Συγκροτήματα κατοικιών οργανωμένης δόμησης; Αναβάθμιση; Οικισμός; Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας; ΟΕΚ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
474 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)