Η αλληλεπίδραση της δημιουργικής συμπεριφοράς των μαθητών και των μαθησιακών στυλ κατά τη διάρκεια μάθησης βασιζόμενης σε περιβάλλοντα ψηφιακών παιχνιδιών

Περίληψη

Σκοπός αυτής της διατριβής ήταν να διερευνήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ της μάθησης βάσει ψηφιακών παιχνιδιών και της δημιουργική συμπεριφορά των μαθητών. Αυτή η διατριβή αποτελείται από πέντε διαφορετικές μελέτες. Μια ποιοτική μελέτη (11 συνεντεύξεις), μια πιλοτική φάση και 3 πειραματικές μελέτες. Τριακόσια πέντε παιδιά δημοτικού σχολείου (N = 305) ηλικίας 11-12 ετών δημοτικού σχολείου αποτέλεσαν το αρχικό δείγμα της έρευνας. Σε αυτήν την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ψυχομετρικές τεχνικές για τη συλλογή ποσοτικών και μετρήσιμων δεδομένων. Το Honey and Mumford's Learning Style Questionnaire (LSQ) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των μαθησιακών στυλ των ατόμων. Για τον ίδιο σκοπό, χρησιμοποιήσαμε επίσης το LSI: Elementary Learning Styles Inventory από τους Stetson and Associates (2004). Η δημιουργικότητα των μαθητών αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας την Τεχνική Συναινετικής Αξιολόγησης από την Teressa Amabile (1983). Οι αναλύσεις δεδομένων έδειξαν ότι η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών ήταν πιο αποτε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis was to investigate the learning effectiveness of Computer Game-Based Learning on students` creative behavior. This thesis consists of five different studies. A qualitative study (11 Interviews), a pilot phase, and 3 experimental studies. Three hundred and five primary school children(N=305) aged 11-12 years old of primary school were initially screened for participation in the study. In this study, psychometric techniques were used in order to collect quantitative and measurable data. Honey and Mumford's Learning Style Questionnaire (LSQ) was used in order to assess individuals` learning styles. For the same purpose, we also used LSI: Elementary Learning Styles Inventory by Stetson and Associates (2004). Students` creativity was assessed by using Creativity Assessment based on the Consensual Assessment Technique by Teressa Amabile (1983). Data analyses showed that the gaming approach was more effective in promoting students’ creativity on mathematical concepts th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48837
ND
48837
Εναλλακτικός τίτλος
The interplay of students’ creative behavior and learning style during digital game based learning
Συγγραφέας
Ζησιμάτου, Γεωργία του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Εξεταστική επιτροπή
Βασιλόπουλος Στέφανος
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος
Φτερνιάτη Άννα
Τσέλιος Νικόλαος
Φραγκούλης Ιωσήφ
Κουνενού Καλλιόπη
Άντζακας Κλήμης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Δημιουργικότητα; Μαθησιακά στυλ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
182 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.