Ο ρόλος των διαπροσωπικών σχέσεων εκπαιδευτικού - διευθυντή στη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος

Περίληψη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας των σχέσεων της ηγεσίας με τα όσα λαμβάνουν χώρα εντός της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε πως ο σχολικός ηγέτης δεν πρέπει να κατέχει μόνο γνώσεις αλλά να αποτελεί και μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα, πρόθυμη να λάβει μέρος σε όλα τα δρώμενα που λαμβάνουν χώρα. Πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγει κατάλληλα στυλ ηγεσίας αλλά και να προσαρμόζεται στις κοινωνικές απαιτήσεις που δυναμικά δημιουργούνται. Εξάλλου, είναι αυτός, ο οποίος μέσα από την δράση του μπορεί να εξασφαλίσει αποτελεσματικότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού και υψηλές αποδόσεις μαθητών. Ακόμη και σε πολυπολιτισμικά πλαίσια ο διευθυντής οφείλει να διαμορφώνει καλές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς ώστε οι σχολικές μονάδες να μπορούν να λειτουργήσουν και υπό τέτοιες συνθήκες αποτελεσματικά.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present paper aims to highlight the importance of leadership relationships with what takes place within each school unit. Through the literature review, it was found that the school leader should not only possess knowledge but also be a complete personality, willing to take part in all the events that take place. He must be able to choose appropriate leadership styles but also to adapt to the social demands that are dynamically created. After all, he is the one who through his action can ensure the effectiveness of the role of the teacher and high student performance. Even in a multicultural context, the principal must form good relationships with teachers so that schools can function effectively under such conditions.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48629
ND
48629
Εναλλακτικός τίτλος
The role of interpersonal relations between the teaching staff and the director in purpose of the creation of a positive school climate
Συγγραφέας
Δημητρόπουλος, Νίκος του Διονύσιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας. Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδημητρίου Νικόλαος
Κεντρωτής Γιώργος
Φίλιας Δημήτριος
Καρράς Ιωάννης
Τσίγκου Μαρία
Λέτσιος Βασίλειος
Παππά Μαρίνα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
233 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)