Φυτά και ζώα στο ελληνικό λαϊκό παραμύθι: οι σχέσεις τους με τον άνθρωπο

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται τον τρόπο παρουσίασης των φυτών και των ζώων και των σχέσεων που αναπτύσσει ο άνθρωπος με αυτά σε θέματα και μοτίβα του ελληνικού, λαϊκού, μαγικού παραμυθιού. Η εν λόγω έρευνα εντάσσεται στον κλάδο της Φιλολογικής Λαογραφίας και επιδιώκει να καλύψει ένα μέρος της ανάγκης για μελέτες σχετικές με το ελληνικό, λαϊκό, μαγικό παραμύθι. Το προς μελέτη υλικό επιλέχθηκε από παραμύθια που ανήκουν στους τύπους 300-749, σύμφωνα με την ταξινόμηση των Aarne-Thompson- Uther. Τα παραμύθια εξετάστηκαν με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου και με την κλασική μέθοδο ανάλυσης κειμένων, ακολουθώντας τη φιλολογική και ανθρωπολογική προσέγγιση. Σχετικά με τον γενικότερο προβληματισμό της εργασίας, συμπερασματικά φαίνονται τα παρακάτω: •Αναδείχθηκε η έννοια της φύσης μέσα από ένα αναμφίβολα πλούσιο, ποιοτικό και διαφορετικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως είναι το λαϊκό, μαγικό παραμύθι. •Καταδείχθηκε, μέσα από το υλικό που συλλέχθηκε, μελετήθηκε και παρουσιάστη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present research focuses on the presentation of plants and animals and the relationships that humans develop with them on themes and motifs of the Greek fairy tale. The research is part of the field of Literary Folklore and seeks to cover part of the need for studies related to the Greek folktale. The fairy tales were examined using the method of qualitative content analysis as well as the text analysis method, following the literary and anthropological approach. The themes and motifs that were examined were selected from fairy tales belonging to the types 300-749, according to the Classification of Aarne-Thompson-Uther. Τhe main conclusions of the thesis are as follows: •The concept of nature has emerged through an undoubtedly rich, quality and different educational material, such as the folk, fairy tale. •The ecological dimension of the folk fairy tale was demonstrated, through the material collected, studied and presented. •The didactic value of the folk fairy tale has been conf ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2023)
DOI
10.12681/eadd/48516
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48516
ND
48516
Εναλλακτικός τίτλος
Plants and animals in the greek folk tale: their relationship with man
Συγγραφέας
Τριανταφύλλου, Μαρία του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Βαρβούνης Εμμανουήλ
Καρακίτσιος Ανδρέας
Κακάμπουρα Ρέα
Καπλάνογλου Μαριάνθη
Κατσαδώρος Γεώργιος
Οικονομίδου Αναστασία
Μαχά - Μπιζούμη Αθηνά
Δαμιανού Δέσποινα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Φιλολογική λαογραφία; Λαϊκό παραμύθι; Σχέση ανθρώπου- φύσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
385 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.